Undersökningar

Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar behandlas och följs upp på sjukhusens gastroenterologiska polikliniker, invärtesmedicinska polikliniker, polikliniker för barn, på hälsovårdscentraler eller andra läkarstationer.

En IBD-diagnos fastställs genom undersökning av en provbit (biopsi) som tas från tarmväggen vid en endoskopisk undersökning. Med hjälp av ett endoskop, ett instrument med en böjlig slang, kontrollerar man även hur patienten svarar på läkemedelsbehandlingen, och senare görs endoskopier regelbundet i cancerförebyggande syfte för att upptäcka cellförändringar.

Utöver koloskopi (undersökning av tjocktarmen med endoskop, dvs. en tarmkikare) behövs ofta även gastroskopi (endoskopisk undersökning av övre magtarmkanalen) eller enteroskopi (endoskopisk undersökning av tunntarmen).

Med en kapselkamera som patienten får svälja kan man undersöka hela tunntarmen, men inte ta provbitar, och metoden är inte lämplig om patienten har förträngningar eller stenoser (dekompressioner). Crohns sjukdom i tunntarmen diagnostiseras med datortomografi (DT, CT) och magnetkamera (MRT).

Sjukdomsförloppet och effekterna av läkemedelsbehandlingen följs även upp med laboratorieprov som kan göras av helblod, av serum som separeras från blodet samt från urin- eller avföringsprov.