Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Behandling med operation

Crohns sjukdom kan inte botas med operation. Sjukdomen recidiverar (förnyas) ofta i operationssåret eller flyttar till ett nytt område. Kirurgisk behandling sparar därför tarmen optimalt. En operation är i allmänhet nödvändig vid förträngning eller stopp i tarmen, bölder med varbildning eller en svår inflammation som inte svarar på läkemedelsbehandling. Svåra blödningar, tarmruptur eller fistlar kan också kräva en operation, liksom även långvarig anemi, smärta, undernäring eller cellförändringar, dvs. risk för cancer.

Ungefär en fjärdedel av patienter med Crohns sjukdom behöver opereras inom fem år och hälften inom 20 år efter att de fått diagnosen. Omkring hälften av alla patienter som genomgått en operation blir opererade på nytt. En operation ska planeras omsorgsfullt och patienter med god allmän kondition och gott näringstillstånd återhämtar sig bättre efter operationen. Patienter som röker rekommenderas att sluta röka före ingreppet, och alkohol ska endast drickas med måtta.

Man försöker spara tunntarmen eftersom den är viktig för absorption av näringsämnen. Vanligtvis avlägsnas bara den sjuka delen av tarmen. Tjocktarmen är viktig för att upprätthålla kroppens vätskebalans, och hela tjocktarmen avlägsnas inte om en del av den är frisk. Ibland kan en tillfällig stomi (påse på magen) vara aktuell för att lugna inflammation. Vid svår Crohns sjukdom i ändtarmen måste man ibland avlägsna hela ändtarmen och operera in en permanent stomi.

Den största risken för opererade patienter är att sömmen i tarmen ger efter, att det blir stopp i tarmen eller att operationssåret infekteras. Fortsatt behandling med läkemedel planeras individuellt för varje patient. Det är skäl för patienten att undersökas med endoskop inom ett år efter operationen för att kontrollera ärret i tarmen eftersom sjukdomen tenderar att förnyas just i operationssåret.

Ofta skjuter patienten upp operationen av rädsla för ingreppet och för att behöva en stomi. De flesta kan efteråt konstatera att de borde ha genomgått operationen redan mycket tidigare.