En kort introduktion till IBD ja muut suolistosairaudet ry

IBD ja muut suolistosairaudet ry  är en förening för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory Bowel Disease). Föreningens syfte är att erbjuda IBD-patienter mångsidiga möjligheter till kamratstöd samt att ge aktuell och saklig information till IBD-patienter, vårdpersonal, beslutsfattare såväl som till den stora allmänheten. Föreningens medlemmar ökar kraftigt, i början av år 2021 uppgick antalet medlemmar över 8 000.

Föreningens region- och stödpersonsverksamhet samt familje- och ungdomsverksamhet bygger på frivilliga insatser. Regionala evenemang ordnas på flera orter runtom i Finland. Aktuell information om evenemangen finner du i medlemstidningen och på våra webbsidor. I diskussionsspalten på våra webbsidor och i den slutna kamratstödsgruppen på Facebook förs livliga diskussioner.

Expertföreläsningarna i anslutning till vår- och höstmötet ger den senaste informationen om inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi deltar aktivt i kurser med förstahandsinformation och andra evenemang som behandlar IBD samt ordnar föreläsningar och diskussioner med våra samarbetspartner.

Föreningen ordnar anpassningsträningskurser för barnfamiljer såväl som för vuxna. Deltagarna får kamratstöd och mycket information på kurserna.

IBD-patienter kan ansöka om understödd semester som föreningen söker hos olika semesterorganisationer.

Föreningen förmedlar information till sina medlemmar om inflammatoriska tarmsjukdomar bland annat i medlemstidningen, på sina webbsidor och med diverse publikationer. Vi förekommer aktivt även i sociala medier.

Intressebevakningen omfattar bl.a. samarbete med läkare, övrig vårdpersonal och sjukhus. Föreningen har kontinuerlig kontakt med Folkpensionsanstalten, andra organisationer i branschen och med samhällets beslutsfattare samt strävar efter att påverka dem vid behov. IBD ja muut suolistosairaudet ry är medlem i förbundet för de europeiska Crohn och Colitis-föreningarna, EFCCA.

Föreningens medlemsavgift är 27 euro (2021). Medlemsavgiften för en familjemedlem i samma hushåll är 17 euro. Man kan ansöka om medlemskap i föreningen med blanketten på föreningens webbsidor eller med medlemsblanketten i bilagan till föreningsbroschyren.

Kansliet är i Tammerfors.