Vertaistuki

Lämpimästi tervetuloa vertaistuen piiriin! Vertaistoiminta on vuorovaikutusta ja sitä voi antaa toinen samantyyppisen kokemuksen läpikäynyt henkilö. Vertaistuki auttaa selviytymään sairauden eri vaiheissa ja sen avulla sairastunut voi saada perspektiiviä omaan sairauteensa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n organisoima vertaistuki on tarkoitettu suolistosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen, se on kaikille avointa. Vertaistoimintamme tavoitteena on tukea suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa heidän kohtaamisensa ja kokemusten vaihtaminen.

Yhdistyksemme vapaaehtoiset järjestävät vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea. Löydät kaikki alueelliset vertaistapaamiset tapahtumat-sivulta. Järjestämme etävertaistapaamisia myös verkossa videoyhteydellä.

Jos kaipaat kahdenkeskistä vertaistukea, yhdistyksellämme on koulutettuja vertaistukihenkilöitä, joihin voi yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Vertaistukihenkilöt ovat sairautensa kanssa sinut ja he ovat sitoutuneet tukemaan vertaisiaan ja heidän läheisiään.

Verkkovertaistukea voi saada Facebookin ryhmissä sekä keskustelupalstalla yhdistyksen nettisivuilla. Facebook-ryhmämme ovat tarkoitettuja pääasiassa sairastaville itselleen, kahta poikkeusta lukuunottamatta. Keskustelupalstalle ovat tervetulleita kaikki, sekä sairastavat että heidän läheisensä.

Kiinnostaako vapaaehtoistoimintamme? Ota yhteyttä järjestösuunnittelijoihin, ja tule mukaan toimintaan!

Sopeutumista tukevilta kursseilta saa arkielämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja tukea pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Kursseillamme voi jakaa kokemuksia vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lisäksi on mahdollista hakea lomajärjestöjen kanssa toteutettaville tuetuille lomille.

Yhdistyksemme kuuluu eri järjestöjen yhteiseen Kokemustoimintaverkostoon. Kokemustoimijat ovat koulutuksen käyneitä henkilöitä, jotka kertovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tai muissa tilaisuuksissa kokemustarinaansa muuta opetusta täydentämässä ja elävöittämässä.

Tarkempaa tietoa vertaistuen muodoista saat tämän sivun sivupalkista.

HyVa-projektin (2013-2016) tuotoksena on tehty Hyvä olo -tehtävävihko, jota voi käyttää hyvän olon tapaamisissa muun ohjelman tukena. Vihko on tarkoitettu käyttäjälle itselleen ajatuksien herättämiseen ja päätöksien tekemiseen. Käy selaamassa Hyvä olo-tehtävävihkoa! (e-julkaisu)