Att leva med Crohns sjukdom

Den största delen av patienter som lider av Crohns sjukdom kan leva ett ganska normalt liv. Den genomsnittliga livslängden är densamma som hos den övriga befolkningen. När sjukdomen förvärras (exacerbationsskov) kan detta begränsa studie- och arbetsförmågan, men leder sällan till långvarig arbetsoförmåga. Det kan vara bra att beakta sjukdomen vid val av yrke: tungt kroppsarbete och oregelbundet skiftarbete kan orsaka problem. När man byter jobb ska man berätta om sina kroniska sjukdomar. Företagsläkaren bedömer om sjukdomen påverkar individens arbetsförmåga på ett avgörande sätt. Om man inte informerar om sin sjukdom kan det i värsta fall leda till att man förlorar sitt jobb om sjukdomen i hög grad utgör ett hinder för den anställda att utföra sitt arbete.

Smitta med tarmbakterier kan aktivera sjukdomen. I synnerhet utomlands ska man försöka undvika att drabbas av turistdiarré. God handhygien minskar risken även hemma om någon i familjen har en magsjukdom.

Tobaksrökning fördubblar risken för återfall och behovet av en operation, och försvagar effekten till exempel av biologiska läkemedel. Patienter med Crohns sjukdom ska se till att ha ett vaccinationsskydd och följa upp med boostervaccinationer. Eftersom immunsupprimerande läkemedel försvagar effekten av vaccinationer, ska man låta vaccinera sig innan läkemedelsbehandlingen inleds. “Levande” vaccin får inte ges till patienter som får biologiska behandlingar.

Symtomen kan förvärras vid stress. Man kan lära sig hantera stress och smärta med olika avslappningsmetoder. Vetenskapliga studier har inte kunnat påvisa vare sig effekter eller skadeverkningar av alternativa behandlingar. Det är skäl för patienten att informera den behandlande läkaren om sådana eventuella alternativa behandlingsmetoder givits. Behandlingar och mediciner ordinerade av läkare ska tas enligt ordination och får inte avslutas på eget bevåg. Läkemedelsbehandlingen ska följas även under symtomfria perioder för att undvika att symtomen återkommer.

En graviditet förlöper vanligtvis helt normalt, men det är skäl att diskutera med läkaren på förhand om man planerar att skaffa barn. En svår inflammation kan göra det svårare att bli gravid och risken för missfall kan öka. Därför är det bra att planera sin graviditet till en period då sjukdomen är lugn. Stomi är inte ett hinder. Läkemedelsbehandlingen kan i allmänhet fortsätta under hela graviditeten.

En sjukdom som är under kontroll är i allmänhet inte ett hinder för militärtjänstgöring. Under svåra sjukdomsfaser kan en värnpliktig få uppskov eller befrielse från tjänstgöring. Ta med behandlande läkarens utlåtande till uppbådet.