Komplikationer och associerade sjukdomar

Crohns sjukdom kan orsaka förträngningar i tarmen, och symtomen kan då vara böljande smärta, förstoppning, kurrande mage, illamående och kräkningar. I dessa fall ska patienten kontakta läkare utan dröjsmål. Fistelgångar kan bildas genom tarmväggen ut till huden, mellan tarmkrökarna eller i närliggande organ. En fistel kan läcka var, avföring eller blod kontinuerligt eller periodvis. Tarmruptur är en ovanlig komplikation som kräver omedelbar operation på grund av risken för snabb utveckling av bukhinneinflammation.

Fissurer är smärtsamma, kroniska sårbildningar runt ändtarmsöppningen. De kan läcka blod eller vävnadsvätska. Hos patienter med Crohns sjukdom kan vilken som helst sårbildning kring ändtarmsöppningen utvecklas till en kronisk fissur, och därför ska man undvika onödiga ingrepp i denna region.

I alla skeden av Crohns sjukdom kan olika slags symtom i lederna förekomma, oftast artralgi (ledsmärtor). Även sakroilit (inflammation i iliosakralleden) och ryggradsreumatism framkallar symtom oavsett sjukdomsfasen. Artrit (ledinflammation) förekommer i allmänhet endast i aktiva faser av tarmsjukdomen. Om en patient får symtom i lederna bör risken för andra reumatiska sjukdomar uteslutas.

Hud- och ögonsjukdomar kan också förekomma. Knölros uppträder som blåröda, ömmande knölar i synnerhet på benen och armbågarna. Den mer sällsynta sjukdomen pyoderma gangrenosum orsakar variga sår i huden. Förändringar i ögonen i form av senhinneinflammation (episklerit) samt regnbågshinneinflammation (irit) kan förekomma.

Andra möjliga associerade sjukdomar är inflammation i bukspottkörteln samt förändringar i njurarna. Patienter med Crohns sjukdom löper dessutom ökad risk för ventrombos, blodpropp i lungan och hjärtsäcksinflammation. En långvarig inflammation i tjocktarmen ökar risken för tarmcancer. Därför är det viktigt att patienten regelbundet genomgår endoskopiska undersökningar även vid symtomfrihet. Den vanligaste leversjukdomen är primär skleroserande kolangit (PSC) som förtränger (ockluderar) gallgångarna.

Crohns sjukdom i den sista delen av tunntarmen eller när den bortopererats förlöper ofta med diarré till följd av bristande absorption av gallsyror samt anemi och symtom från nervsystemet till följd av bristen på B12-vitamin. Gallsyradiarré kan lindras med mediciner, och B12-vitamin kan injiceras intramuskulärt.

En tarmsjukdom som orsakar aktiv slemhinneblödning leder ofta till anemi till följd av järnbrist. Järn kan ges i tablettform eller intravenöst.