Narsisseja.

Symtom

De vanligaste symtomen vid Crohns sjukdom är buksmärtor, diarré, viktnedgång och feber. Andra symtom är trötthet, illamående, kräkningar, blodtillblandad avföring, täppt tarm, ledsmärtor samt besvär i munnen och området kring analkanalen. Symtomen kan vara kontinuerliga eller uppträda med några veckors, månaders eller till och med några års intervall, och däremellan vara borta. Symtomen beror på hur omfattande och svår inflammationen är samt vilket ställe som drabbats.

De första symtomen på sjukdomen hos barn kan vara att barnet växer och utvecklas ovanligt långsamt eller att barnet har aftösa sår i munnen och förändringar på slemhinnorna.

Utöver besvär från matsmältningskanalen kan symtom förekomma i lederna, huden och ögonen.