Narsisseja.

Colitis ulcerosa, dvs. sårig tjocktarmsinflammation

Colitis ulcerosa, ulcerös kolit (kronisk kolit) är en sjukdom i tjocktarmen, oftast med inflammation både i tjocktarmen och i ändtarmen. De vanligaste symtomen är diarré, blodtillblandad avföring och buksmärtor. Diagnosen ställs genom undersökning med endoskop (en böjlig slang med kamera) och biopsier (undersökning av vävnadsprover). Sjukdomen behandlas med mediciner, och i svåra fall med operation. Ulcerös kolit smittar inte.

Den bakomliggande orsaken till sjukdomen är inte känd. Ulcerös kolit kan börja i vilken ålder som helst, men den debuterar vanligen i åldern 15–35 år. Man misstänker att bakterier och virus utlöser sjukdomen, men än så länge finns det inga säkra bevis. Ulcerös kolit kan bryta ut hos personer med känd ärftlig disposition för sjukdomen i kombination med en eller flera tillsvidare okända miljöfaktorer. Man misstänker även en koppling till näringsfaktorer. Många patienter har erfarenhet av att vissa födoämnen ökar symtomen i tarmarna.

Ulcerös kolit utvecklas i tjocktarmen på ett område av varierande storlek men oftast med början i ändtarmen. Proktit kallas en inflammation som endast drabbar ändtarmen. Vid vänstersidig kolit har inflammationen spritt sig högre upp i tjocktarmen ända till tarmkröken under revbenen på vänster sida. Om sjukdomen uppträder i hela tjocktarmen talar man om total kolit. En inflammation som till en början finns endast i ändtarmen kan senare sprida sig till hela tjocktarmen.