Gallsyremalabsorption eller gallsyrediarré

Gallsyrediarré innebär att gallsyrorna som uppstår i levern inte absorberas tillbaka via blodomloppet och att alltför mycket gallsyra hamnar i tjocktarmen. Detta i sin tur leder till irritation som leder till diarré. Gallsyrediarrén är även känd som gallsyremalabsorption.

Symptomen för gallsyrediarré är kronisk, långdragen vattenblandad diarré och akut avföringsbehov. Gallsyran som hamnat i tjocktarmen leder till vattenblandad diarré genom att påverka slemhinnans funktion i tjocktarmen. Detta leder till att vatten och salter avsöndras och att tarmens sammandragningar stärks samt att tjocktarmens genomloppstid påskyndas. Övriga typiska symptom är flera avföringstillfällen i dygnet och ofta under natten, illaluktande diarré som är gul eller fet, kraftiga gasbesvär, smärtsamma kramper i magen, svullen magen, trötthet och låg energinivå, illamående och matsmältningsproblem.

Till exempel kan en svår inflammation i slutet av tunntarmen, tarmskador som orsakas av strålbehandling, operation för att ta bort ileum eller slutet på tunntarmen, borttagning av gallblåsan eller ileocekalklaffen leda till störningar i återabsorptionen av gallsyra. Cirka 10–15 procent av dem som lider av IBS (irritabel tarm) av diarrétyp konstateras ha lägre absorption av gallsyra. I så fall hamnar gallsyra i tjocktarmen på grund av alltför snabbt genomlopp i tunntarmen. Det är därför möjligt att gallsyrediarré felaktigt diagnosticeras som IBS.

I första hand diagnosticeras gallsyrediarré genom att prova olika läkemedel och följa hur symptomen eventuellt ändras med läkemedel som binder gallsyra. Diagnosen kan även ställas med avbildningsundersökning. Behandlingen av gallsyrediarré koncentreras på lindring av symptomen med hjälp av läkemedel som binder gallsyra. Även en fettsnål kost kan bidra till att minska symptomen. Det kan ta flera dagar innan diarrén går över eller till att hitta rätt nivå för läkemedelsbehandlingen. Det kan även ta tid att anpassa kosten.