Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Den kan förekomma var som helst i matsmältningskanalen, men vanligast är den i den sista delen av tunntarmen eller i tjocktarmen. De vanligaste symtomen är buksmärtor, diarré, blodtillblandad avföring, feber och viktnedgång. Diagnosen ställs genom undersökning med endoskop (en böjlig slang med kamera) och biopsier (undersökning av vävnadsprover). Sjukdomen behandlas med mediciner, och i svåra fall med operation. Crohns sjukdom smittar inte.

Orsaken till Crohns sjukdom är tillsvidare okänd. Sjukdomen kan drabba personer i alla åldrar, men debuterar oftast i ungdomsåren (15–35 år), och den är något vanligare hos kvinnor än hos män. Man vet att ärftliga faktorer spelar in, och enligt dagens uppfattning är det någon miljöfaktor som utlöser sjukdomen hos personer med disposition för sjukdomen. Vid Crohns sjukdom reagerar tarmkanalens eget försvarssystem exceptionellt kraftigt på en inflammation orsakad av ett yttre stimulus och inflammationen läker inte ut, vilket den gör i normala fall.

Med västerländska förändrade livsbetingelser och levnadssätt har sjukdomsprevalensen, alltså förekomsten av sjukdomen, ökat betydligt. Orsaken har antagits vara patientens alltför sparsamma kontakt med naturligt förekommande mikrober i den tidiga barndomen samt faktorer som kan hänföras till kosten. Men man har inte funnit någon sjukdomsframkallande orsak i kosten även om många patienter har erfarenhet av att en del näringsämnen ger symtom i tarmen. Sjukdomen kan inte botas med diet.

Rökare löper större risk att insjukna i Crohns sjukdom än icke-rökare och utvecklar ofta svårare sjukdom. Psykiska faktorer har inte konstaterats orsaka sjukdom, men symtomen ökar vid stress.

Ibland är det svårt att vid förekomst enbart i tjocktarmen skilja mellan Crohns sjukdom och ulcerös tjocktarmsinflammation. Man talar då om oklassificerad kolit (även indeterminate colitis). En differentialdiagnos inverkar dock inte på valet av läkemedelsbehandling.