IBS eller irritabel tarm

Officiellt är IBS inte en sjukdom utan ett funktionellt problem där tarmarna överreagerar på olika retningar. IBS kan vara långvarigt, störa det normala livet och vara smärtsamt. För närvarande är orsaken till IBS inte känd. Det finns ett antagande om att IBS är kopplat till ett kommunikationsfel mellan tarmarna och centrala nervsystemet. För vissa som lider av IBS har man även kunnat konstatera avvikelser i tarmfloran samt i ämnesomsättningsprodukterna.

De typiska symptomen är magont, svullen mage, diarré, förstoppning samt ändringar i tarmfunktionen. Vissa personer har alternerande förstoppning och diarré, medan andra huvudsakligen har antingen eller. Magsmärtorna kan lätta efter att man har haft avföring, men å andra sidan kan det kännas som att tarmen inte töms helt när man har avföring. Symptomen och deras allvarlighetsgrad kan variera från dag till dag och från vecka till vecka. Ibland kan det även förekomma helt symptomfria perioder.

Diagnosen görs baserat på symptomatologin. Det går att ställa en IBS-diagnos om patienten redan under lång tid har haft ont i magen och om detta har varit förknippat med ändringar i avföringens sammansättning och avföringsfrekvensen, dvs. diarré, förstoppning eller ömsom det ena eller andra. Behandlingen av IBS är fokuserad på hantering och lindring av symptomen. Granskningen av de egna levnadsvanorna står i centrum för behandlingen, med en strävan till balans. Symptomen kan försvåras av stress. Motion främjar och underlättar tarmfunktionen. Det är viktigt att vara uppmärksam i fråga om särskilt matens kvalitet och mängd samt om måltidsrytmen. En hälsosam kost är den huvudsakliga behandlingen. För tarmarnas och kroppens hälsa är det i synnerhet väsentligt att säkerställa ett tillräckligt fiberintag. Det vore bra att dricka 1–1,5 liter vatten om dagen. Vid måltiderna är det bra att koncentrera sig på att äta lugnt och tugga ordentligt. Det är bra att dela upp dagens matintag på 4–6 måltider. Man kan även försöka gallra bort till exempel kaffe, alkohol, kryddstark mat och mjölkprodukter med laktos ur kosten.

FODMAP-dieten, som syftar till att begränsa fermenterande kolhydrater, används ofta som behandling vid IBS, men bör inte anses vara en primär behandlingsform. Dieten bör startas tillsammans med en legitimerad näringsterapeut så att den genomförs på rätt sätt och för att individen ska få bästa möjliga nytta av den.