Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Edunvalvonta

Tavoitteenamme on vaikuttaa pitkäaikaissairaudesta aiheutuvien kustannusten kohtuullisuuteen sekä yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon turvaamiseen asuinpaikasta riippumatta. Nostamme esiin epäkohtia, joita suolistosairauksia sairastavat kohtaavat ja ottamme kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin asioihin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Osallistumme aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun ja valmisteluun sekä laadimme tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.

Sitoudumme noudattamaan Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan laatimia hyvän edunvalvontatavan suosituksia, joista voit lukea lisää täältä. Hyvän edunvalvontatavan suositukset toimivat itsesääntelyn periaattein ja kannustavat vaikuttamistoimintaa harjoittavia toimijoita vastuullisiin käytäntöihin.