Edunvalvonta

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n tavoitteena on vaikuttaa pitkäaikaissairaudesta aiheutuvien kustannusten kohtuullisuuteen sekä yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon turvaamiseen asuinpaikasta riippumatta. Yhdistys nostaa esiin epäkohtia, joita suolistosairauksia sairastavat kohtaavat ja ottaa kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin asioihin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun ja valmisteluun sekä laatii tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.