Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Edunvalvonta

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n tavoitteena on vaikuttaa siihen, että pitkäaikaissairaudesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisena, ja turvata yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Yhdistys nostaa esiin epäkohtia, joita suolistosairauksia sairastavat kohtaavat ja ottaa kantaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin asioihin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun ja valmisteluun sekä laatii tarvittaessa kannanottoja lainsäädäntöön ja toteutukseen liittyen.

Keskeinen osa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on viestintä, jotta IBD:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät uudistukset ja epäkohdat sekä potilaan oikeudet saataisiin esille mahdollisimman laajasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa ja valtakunnallisessa mediassa.