Sjukdom med i relationer

Nästan hälften av alla långvariga relationer i Finland håller ända in i ålderdomen. Det är ofta i vuxen ålder som längre relationer inleds, så när man blir äldre befinner man sig i en period av partnerskap. I partnerskapsfasen har de ömsesidiga relationerna och samlivet redan genomgått olika faser. I partnerskapsfasen har förälskelsen fördjupats till kärlek. Att gå igenom krisfaser, till exempel sjukdom, kan man ha fördjupat relationen till ett förtroendefullt partnerskap. Förväntningarna på en själv och partnern börjar ofta bli mer realistiska, och relationens behov, roller och beteendemönster börjar bli bekanta. Det kan finnas en stark känsla av individualitet å ena sidan och trygghet å den andra i en relation.

Förändringar i relationer

Vid åldrande, och även vid sjukdom, påverkas växelverkan och relationer av många olika saker. Precis som andra långvariga sjukdomar kan tarmsjukdomar påverka nära relationer: människor kan uppleva trötthet, smärta, genomgå läkemedelsbehandling, känna sig deprimerade eller nedstämda. Tålamod, flexibilitet och varm förståelse krävs ibland av en partner. Det är viktigt att partnern tillåts fungera främst i rollen som partner, inte som vårdare.

Närhet, sexualitet och tarmsjukdomar

De största förändringarna i samband med tarmsjukdomar kan vara relaterade till sexualitet och intimitet, eftersom tarmsjukdomar är sjukdomar i intimområdet. Längtan efter att vara nära sin partner kan vara stor, men smärtan och behandlingarna kan driva parterna ifrån varandra. Det är viktigt att din partner kan visa förståelse, samspel och värme på många olika sätt under smärta, till exempel genom att röra under normal samvaro och intimt på ett sätt som känns bra för er båda.

Förändringar i sexualiteten kan yttra sig som till exempel bristande lust eller smärtkänslor. Partnernas roller i det intima området kan också vara i omvälvning: den partner som brukade ta initiativ oftare kan vara så sjuk att initiativet lämnas till den andra.

Sjukdom kan också förändra hur man tänker om sin kropp. Fysiska förändringar i kroppen kan vara överraskande. Att ta en toalettpaus mitt i ett intimt ögonblick kan vara förvirrande. Vardagslivet med dessa frågor kräver en vilja och förmåga att våga prata och dela med sig av olika känslor och idéer. Vid behov kan även extern hjälp anlitas för att stödja diskussionen.

Starkare tillsammans

Styrkan i en långvarig relation är förmågan att se livets många stadier som en helhet. Även de tunga och smärtsamma faserna i livet kan börja verka viktiga sett till helheten i åldrande relationer. Erfarenheten av att ha klarat sig tillsammans i en mängd olika situationer kan också i bästa fall stärka motståndskraften i relationen. Tidigare upplevda utmanande perioder eller kriser och hur de löstes kan ha gett ny förståelse för relationen. Vi vet hur vi agerar och hur våra partners agerar i utmanande, smärtsamma och osäkra situationer. Det är viktigt att vara medveten om vilken typ av stöd ett par behöver för att orka fortsätta. En flexibel, nära relation är ofta en av de viktigaste källorna till styrka i livet, även i olika skeden av sjukdom.