Motion

När vi blir äldre blir betydelsen av fysisk aktivitet allt viktigare. Motion kan förbättra funktionsförmågan, förebygga vissa sjukdomar, förbättra förmågan att klara sig självständigt och öka livskvaliteten. Motion förhindrar inte åldrande, men den kan bromsa de förändringar som åldrandet medför och sänka dess grad och konsekvenser. Motion har många positiva effekter på livet. Till exempel kan motion utomhus förbättra sömnkvaliteten och sömnrytmen samt stimulera och främja det psykiska välbefinnandet. Motion förebygger fallolyckor och förbättrar balansen samt bibehåller och förbättrar muskelstyrkan. Det ger också en känsla av prestation och är meningsfull tidsanvändning.

Motion kan ge en fler sociala kontakter i livet, till och med vänner. Både organisationer och kommuner erbjuder möjligheter till olika former av fysisk aktivitet. Man kan börja motionera i vilken ålder som helst och man bör aldrig sluta. Motion är rörelse av alla slag, från sportaktiviteter till vardaglig fysisk aktivitet. Ofta är det svåraste med motion att ta sig över det egna hemmets tröskel och komma ut och röra på sig. Var och en kan anpassa sin motion till den egna livssituationen. Det är värt att hitta den mest njutbara träningsformen som ger nöje och glädje i livet. Detta i sin tur ökar entusiasm för motion.

Den åldrande bör ägna sig åt minst 2,5 timmars rask fysisk aktivitet i veckan. Det är fråga om rask motion om du kan prata trots att du är andfådd. Med ansträngande motion räcker 1 timme och 15 minuter per vecka. Motionen är ansträngande om det är svårt att tala på grund av andfåddhet. Utöver detta är det en bra idé att träna muskelstyrka, flexibilitet och balans två gånger i veckan.

För mer information om till exempel rörlighet, får man från UKK-institutet.

Rekommendation om fysisk aktivitet för personer över 65 år

En kort video om motion.

Pausgymnastik med boll