Undersökningar

Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar behandlas och följs upp på sjukhusens gastroenterologiska polikliniker, invärtesmedicinska polikliniker, polikliniker för barn, på hälsovårdscentraler eller andra läkarstationer. En IBD-diagnos fastställs genom undersökning av en provbit (biopsi) som tas från tarmväggen vid en endoskopisk undersökning. Med hjälp av ett endoskop, ett instrument med en böjlig slang, kontrollerar man även hur patienten svarar på läkemedelsbehandling, och senare görs endoskopier regelbundet för att upptäcka cellförändringar och förebygga cancer.

Sjukdomsförloppet och effekten av läkemedelsbehandlingen följs även upp med laboratorieprov som kan visa även eventuella associerade sjukdomar. Laboratorieundersökningar kan göras av helblod, av serum som separeras från blod samt från urin- eller avföringsprov.