Symtom

I allmänhet utvecklas symtomen långsamt vid ulcerös kolit. De kan vara kontinuerliga eller upprepas med några veckors eller månaders intervall med långa symtomfria perioder däremellan (remissionsfaser).

Typiska symtom är blodtillblandad diarré under flera veckor eller återkommande diarré samt buksmärtor med kramp strax innan tarmen töms. Diarré förekommer inte alltid vid inflammation i ändtarmen, men patienten måste tömma tarmen oftare och det finns blod i avföringen. Envis blodtillblandad diarré leder till anemi och trötthet, men feber är sällsynt om inte sjukdomen redan är svår. Barn med ulcerös kolit växer ibland långsammare än andra.

Redan i början av sjukdomen, ibland till och med innan patienten får tarmsymtom, kan symtom förekomma i lederna, huden eller ögonen.