Kosten

Det finns inget enskilt födoämne som ökar risken för att insjukna i ulcerös kolit eller kan utlösa ett aktivt inflammatoriskt skov. En del maträtter kan emellertid framkalla symtom i matsmältningskanalen hos enskilda individer. En diet ersätter inte mediciner eller kirurgisk behandling, men ett gott näringstillstånd underlättar återhämtningen i sjukdomens aktiva faser, förbättrar patientens allmänna hälsotillstånd och ökar livsenergin.

En patient med ulcerös kolit i remission kan ofta äta helt vanlig mat. Ganska sällan behövs strikta, individuella begränsningar i kosten. Oftast räcker det med att äta mindre av sådan mat som ger symtom. Om man utelämnar något för dieten väsentligt näringsämne ur kosten är det viktigt att finna ett ersättande alternativ. I annat fall kan den begränsade dieten leda till brist på en del nödvändiga näringsämnen. Att operera bort tjocktarmen botar patientens ulcerösa kolit, och ändrade postoperativa kostföreskrifter behövs eftersom tarmen avlägsnats och en stomi har anlagts.

Utöver ulcerös kolit kan funktionella magbesvär förekomma som inte försvinner ens under lugna sjukdomsfaser. Kostföreskrifter kan inte förhindra aktivering av inflammatoriska skov, men begränsningar i kosten kan bidra till att lindra symtomen. Man kan inte ge generella instruktioner till alla om en lämplig diet, den måste skräddarsys individuellt för varje patient.

I sjukdomens aktiva faser kan patienten ha dålig aptit, och vanlig mat kan förvärra diarré och magsmärtor. Det är skäl att undvika fiberrik och svårsmält mat. Men med tanke på återhämtningen är det dock viktigt att äta regelbundet och mångsidigt. Patientens kost kan vid behov stöttas med kompletterande kostpreparat eller sondnäring, och om det föreligger risk för tarmruptur kan intravenös näringslösning tillföras. Vid svårartad ulcerös kolit blir man ofta tvungen att avlägsna tjocktarmen, och anlägga en stomi eller J-påse. Operationen påverkar i synnerhet vätske- och saltbalansen. Tarmen anpassar sig småningom postoperativt och alla kostbegränsningar som behövs efter ingreppet är inte bestående.

Patienter med diarré ska se till att dricka tillräckligt. Svaga drycker som innehåller salt och socker rekommenderas: till exempel utspädd saft, te, mineralvatten, kött- och grönsaksbuljong samt saftsoppor. Om problemet är s.k. fettdiarré ska patienten minska på fettet och öka intaget av annan mat för att få tillräckligt med energi, eller ta kosttillskott enligt anvisningar från en näringsterapeut.

I svårare fall planeras kostbehandlingen individuellt. En näringsterapeut kan hjälpa till med att planera och genomföra dieten i patientens vardag. Kosttillskott används vid behov.