Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Komplikationer och associerade sjukdomar

Det finns risk för associerade sjukdomar vid ulcerös kolit. En del av dessa kan vara förknippade med tarminflammationens aktivitet medan andra uppträder oavsett i vilken fas sjukdomen befinner sig.

I alla skeden av ulcerös kolit kan det förekomma olika slags symtom i lederna, oftast artralgi (ledsmärtor). Även sakroilit (inflammation i iliosakralleden) och ryggradsreumatism framkallar symtom oavsett sjukdomsfasen. Artrit (ledinflammation) förekommer i allmänhet endast i aktiva faser av tarmsjukdomen. Om en patient får symtom i lederna bör risken för andra reumatiska sjukdomar uteslutas.

Hud- och ögonsjukdomar kan förekomma. Knölros uppträder som blåröda, ömmande knölar i synnerhet på benen och armbågarna. Den mer sällsynta sjukdomen pyoderma gangrenosum orsakar variga sår i huden. Förändringar i ögonen i form av senhinneinflammation (episklerit) samt regnbågshinneinflammation (irit) kan förekomma.

Den vanligaste leversjukdomen är kronisk inflammation som ger förträngningar i gallgångarna, så kallad primär skleroserande kolangit (PSC) som förknippas med ökad risk för cancer i gallgångarna och även i tjocktarmen.

Långvarig inflammation i tjocktarmen ökar risken för tjocktarmscancer. Cancerrisken är störst om patienten är ung vid sjukdomsdebuten och hos patienter där sjukdomen omfattar även den vänstersidiga tjocktarmen (vänstersidig kolit) eller har ännu större spridning. Tjocktarmscancer i släkten, inflammation som ger förträngningar i gallgångarna (PSC) och kontinuerlig, mikroskopisk kolit (inflammation i tarmens slemhinna) ökar risken för att drabbas av cancer.