Kamratstöd

FAMILJEN

Föreningens familjeverksamhet erbjuder kamratstöd för barnpatienter, ungdomar, vuxna samt för hela familjen. Kamratstödet ges både vid fysiska träffar och på nätet: 

  • Stödträffar för hela familjen, familjeveckoslut och andra evenemang hittar du i evenemang.
  • Stödpersonerna är föräldrar till ett barn med IBD. Med dem kan man diskutera per telefon eller e-post. Kolla stödpersonernas kontaktuppgifter.
  • IBD-barnens föräldrar har en egen sluten diskussionsgrupp på Facebook (på finska). Ta en närmare titt på Facebook-grupppen!
  • Föräldrar med ett barn som lider av någon annan tarmsjukdom (än IBD) har en egen diskussionsgrupp på Facebook (på finska). Ha en koll på Facebook-gruppen!
  • Särskilda, slutna kamratstödsträffar erbjuds på nätet för föräldrar.

UNGDOMSVERKSAMHET

  • Föreningen erbjuder kamratstöd till ungdomar med en tarmsjukdom under stödträffar för hela familjen och under familjehelger
  • Föreningen anordnar landsomfattande verksamhet för ungdomar med IBD i två åldersgrupper: IBD-ninjor för 13–17-åringar och IBD-nuosus för 18–30-åringar.
  • läger för 13–17-åringar, dvs. IBD-ninjor och deras kompisar 
  • en sluten diskussionsgrupp på Instagram för IBD-ninjor

STÖDKURS I FAMILJEANPASSNING

Föreningen anordnar stödkurser med kamratstöd. På kurserna ges information om sjukdomen och behandlingen, om kosten, socialskyddet och socialskyddstjänster. Kamratstöd, träff och utbyte av erfarenheter med andra i samma situation är en viktig del av anpassningen. Kurserna är gratis för deltagarna. Även Folkpensionsanstalten ordnar kurser. Kolla kursutbudet!

KAMRATSTÖD PÅ NÄTET

Läs mer information om kamratstöd på nätet.

STÖDD SEMESTER

Familjen kan ansöka om stödd semester som särskilda semesterarrangörer ordnar i samarbete med föreningen IBD ja muut suolistosairaudet ry. Stödd semester beviljas på sociala, hälsorelaterade och ekonomiska grunder för personer med olika sjukdomar och deras närstående.  Kolla aktuell information om stödd semester.