Vård av sjukdomen

Behandlingarna har blivit mångsidigare med tiden. Tillsvidare har man inte hittat någon kurativ behandling för sjukdomen, men det pågår ständig forskning kring nya behandlingsformer. Vården planeras individuellt för varje patient tillsammans med den behandlande läkaren. En barngastroenterolog ansvarar för den inledande behandlingen av barnpatienter.

Åtgärderna syftar till att lugna den aktiva inflammationen och upprätthålla remission. Därigenom försäkrar man sig om att barnet växer och utvecklas väl, och kan leva ett så normalt liv som möjligt trots sjukdomen.

BEHANDLING MED LÄKEMEDEL

Det kan ta tid att finna en lämplig medicinering som biter på inflammationen. Det kan gå några dagar, veckor eller även månader innan det valda läkemedlet fungerar som det ska. Läkemedelsbehandlingen fortsätter även under symtomfria faser, eftersom den förhindrar att nya skov blossar upp.

Eftersom läkemedlen kan ha bieffekter för behandlingen bör en medicinering väljas som är så trygg och samtidigt så effektiv som möjligt. Barnets behandlande läkare bestämmer en individuell läkemedelsbehandling, och effekten kontrolleras regelbundet.

Det finns olika beredningar av läkemedel: tabletter, stolpiller och rektalsprutor, injektionspreparat och intravenöst dropp. Huvudsakligen används fem olika kategorier av läkemedel, som alla inverkar på olika sätt. Vid Crohns sjukdom och ulcerös colit används samma läkemedel.

ENTERAL NUTRITION

Aktiv Crohns sjukdom kan ledas i remission under flera veckor tack vare enteral kostbehandling, som genomförs med kliniska näringspreparat. Enbart kostbehandling är inte tillräckligt, utan någon form av underhållande medicinering behövs i fortsättningen. Enteral nutrition hjälper inte vid ulcerös colit.

Under 6–8 veckor får barnet all nödvändig kost i form av kostpreparat som köps på apoteket. Kostpreparatet kan antingen drickas eller ges via en näs-magslang. Utöver detta får barnet inte äta annan mat, men får dricka vatten och osötat te.

Enteral näringstillförsel är den främsta behandlingsformen vid Crohns sjukdoms aktiva fas hos barn. Behandlingen är hos barn lika effektiv som kortisonbehandling eller biologiska läkemedel, och har få biverkningar. Behandlingen hjälper slemhinnan att läka och förbättrar näringsbalansen. Om barnet har slutat växa återkommer tillväxten tack vare denna behandling.

Enteral kostbehandling ges enligt läkarens och näringsterapeutens instruktioner. Även efter att barnet nått remission och övergått till vanlig kost kan kompletterande näringsdrycker ges i stödjande syfte.

KIRURGISK BEHANDLING

När alla läkemedel har prövats men sjukdomen ändå inte är i balans, eller när ett barn med Crohns sjukdom har utvecklat en förträngning i tarmen, kan en operation behövas. Det kan låta som ett skrämmande alternativ, men man behöver inte oroa sig eftersom patientens livskvalitet därigenom kan återställas.

En orsak till att kirurgisk behandling hos barn och ungdomar kan förordas är att en utdragen aktiv inflammation kan leda till att barnet växer långsammare och att puberteten fördröjs. Efter en operation växer barnet i normal takt. Vid långvarig sjukdom ökar dessutom risken för cancer. Om man upptäcker förstadier till cancer är en operation absolut nödvändig.

Barn med IBD som opererats behöver adekvat efterkontroll. Sjukdomsaktiviteten kan då följas upp och en akut försämring kan upptäckas i tillräckligt god tid och behandlas till exempel med modifierad medicinering.