Narsisseja.

Vertaistuki

Perheiden ja nuorten toiminta

Perhetoiminnassamme järjestetään vertaistukea niin sairastaville lapsille, nuorille, vanhemmille kuin koko perheelle. Vertaistukea on tarjolla kasvokkaisissa tapaamisissa ja verkossa: 

Sopeutumista tukevat kurssit

Yhdistys järjestää vertaistukipainotteisia sopeutumista tukevia kursseja, joilla saa tietoa sairaudesta ja sen hoitamisesta, ravitsemuksesta sekä sosiaaliturvasta ja -palveluista. Vertaistuki, muiden samassa tilanteessa olevien kohtaaminen ja kokemusten vaihto ovat tärkeä osa sopeutumista. Sopeutumista tukevat kurssit ovat osallistujille maksutonta. Myös KELA järjestää kursseja. Katso kurssitarjonnat yhdistyksen ja Kelan kursseille.

Tuetut lomat

Perhe voi hakea tuetulle lomalle, joita erilliset lomajärjestöt järjestävät yhteistyössä IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kanssa. Lomia myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein eri sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen.  Katso ajankohtaiset tiedot tuetuista lomista.