Arki ikääntyvänä

Du kan även läsa detta avsnitt på svenska här.

Suolistosairauksiin voi sairastua missä iässä tahansa. Tulehduksellisia suolistosairauksia eli IBD:tä sairastavista yli kolmannes on nykyään 60 vuotta täyttäneitä, ja ikääntyvien sairastavien ryhmä kasvaa jatkuvasti. Muista suolistosairauksista esimerkiksi suolen umpipussitautinakin tunnettu divertikuloosi on pääasiassa ikääntyvien sairaus, ja riski sairastua mikroskooppiseen koliittiin kasvaa yli 50-vuotiailla, erityisesti naisilla.

Kuten muidenkin pitkäaikaissairaiden, myös ikääntyvien lääkehoitoa on seurattava säännöllisesti. Usean sairauden yhteisvaikutus saattaa vaikeuttaa suolistosairauden hoitoa, ja juurikin lääkkeiden yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa hetkellisesti päänvaivaa. Ikä ei kuitenkaan ole este itselle toimivan hoidon löytymisessä. Sivustoa luettaessa on hyvä muistaa, että suolistosairaudet ovat yksilöllisiä niin oireiltaan, vaikutuksiltaan kuin hoidoltaankin.

Elinajanodote kasvaa koko ajan, ja ihmiset ovat ikääntyessään yhä paremmassa kunnossa. Myös elämänhallinta ja tyytyväisyys elämää kohtaan ovat kasvaneet ikääntyvien keskuudessa. Ihmiset ovat yksilöllisiä, joten on tärkeää muistaa, että jokainen ikääntyy omalla tavallaan.

Suolistosairaudet tuovat elämään muutoksia kaikenikäisille. Tälle sivustolle on koottu erilaista tietoutta siitä, miten ikääntyminen ja suolistosairauden sairastaminen voivat vaikuttaa elämään.

Tietoa on koottu myös oppaan muotoon. Ikääntyminen ja suolistosairaudet -oppaan ensimmäinen painos on julkaistu keväällä 2022. Uusin painos on tilattavissa nettisivujemme kautta. Lisätietoa voit lukea oppaista kertovalta sivultamme.

Ikääntyminen ja suolistosairaudet -oppaan kansikuva, jossa kuvituskuvana kolme ikääntynyttä seisoo järven rannalla nauraen yhdessä
Ikääntyminen ja suolistosairaudet -opas