Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Sosiaaliturva ja taloudellinen tuki

Sosiaaliturvaopas

Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt ovat koonneet yhdessä sosiaaliturvaoppaan, jota päivitetään vuosittain. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. Oppaan Lapset ja lapsiperheet -osiosta löytyy ajantasaista tietoa pitkäaikaissairaille lapsiperheille tarkoitetuista palveluista ja tuista, ja mitkä tahot niitä tarjoavat. Palveluista ja etuuksista, joita juuri teidän perheenne voi hakea, kannattaa kysyä suoraan sairaalan tai oman kunnan sosiaalityöntekijältä. 

Kelan myöntämät etuudet

Kela korvaa monenlaisia sairastamiseen liittyviä kustannuksia. Lääkkeiden hinnoista korvataan 40-100 % lääkkeen hinnasta vuosittaisen lääkekaton täyttymiseen asti. Lääkekorvauksen suuruus riippuu siitä, maksetaanko kyseisestä lääkkeestä perus- vai erityistason korvausta. Korvaus maksetaan suoraan apteekissa, mutta lääkkeitä hakiessa kannattaa huomioida, että lääkkeestä korvataan kerrallaan enintään kolmen kuukauden lääkemäärä ja jos kiellät lääkkeen vaihdon edullisempaan valmisteeseen, korvausta maksetaan vain edullisimman hinnan mukaisesti.  

Korvausta on mahdollista saada myös matka- ja yöpymiskuluista sekä lapsen että saattajan osalta. Kuluissa on omavastuuosuus. Matkakuluissa on oma maksukattojärjestelmä, jonka ylittymisen jälkeen matkakuluista ei tarvitse maksaa ollenkaan omavastuuta. Lisäksi korvausta voi saada yksityisen hoidon kuluista.  Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkan maksamisesta. Säilytä kuitit matkoista itselläsi.

Jos vanhempi joutuu olemaan alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoidon vuoksi pois ansiotyöstä, Kelasta voi hakea lääkärinlausunnon perusteella erityishoitorahaa. Pitkäaikaisesti sairas lapsi voi myös hakea alle 16-vuotiaan vammaistukea. Lapsi voi saada tukea, jos hän tarvitsee sairautensa vuoksi tavanomaista suurempaa rasitusta aiheuttavaa säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. 

Kelan kautta on mahdollista saada maksutonta kuntoutusta ja vähintään 16-vuotias nuori voi myös saada kuntoutusrahaa.  Lisäksi Kela tukee lapsiperheitä muun muassa maksamalla lapsilisiä, vanhempainpäivärahoja ja lapsikorotuksia joihinkin etuuksiin ja eläkkeisiin.  Tarkempaa tietoa Kelan etuuksista löytyy Kelan sivuilta osioista LapsiperheetSairastaminen ja Kuntoutus.  

Hyvinvointialueiden palvelut 

Hyvinvointialue voi maksaa omaishoidon tukea sairaan tai vammaisen lapsen hoitamiseksi kotona, jos tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lisäksi hyvinvointialueen perhepalveluista voi saada tukea arkeen muun muassa kotipalvelun ja perhetyön muodossa. Hyvinvointialueen sosiaalitoimi antaa ohjausta sopivien palvelujen löytämiseksi.  

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuissa on oma maksukattonsa, jonka täyttymisen jälkeen maksuja ei enää peritä. Maksukaton täyttymistä tulee seurata itse. Hyvin pienituloiset asiakkaat voivat myös hakea asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Asiakasmaksuihin voi saada tukea myös hakemalla Kelasta perustoimeentulotukea tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluista täydentävää toimeentulotukea.  

Tarkempaa tietoa löydät oman hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveyspalveluista tai sosiaaliohjauksen kautta.  

Tilapäinen hoitovapaa

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin eikä Kela tai kunta maksa siitä korvausta.