Sairauden hoito

IBD on pitkäaikaissairaus, jota hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa leikkauksilla. IBD:n hoito on monipuolistunut vuosien aikana. Parantavaa hoitoa ei ole vielä löydetty, mutta uusia hoitomuotoja tutkitaan jatkuvasti.  Hoito suunnitellaan yksilöllisesti hoitavan lääkärin kanssa. Lapsilla hoidon aloittamisesta vastaa lasten gastroenterologi. 

Hoidon tavoitteena on aktiivisen tulehduksen rauhoittaminen ja remission ylläpito.  Näin voidaan taata lapsen mahdollisimman hyvä kasvu ja kehitys. Tavoitteena on, että lapsi voi elää mahdollisimman normaalia ja hyvää elämää sairaudesta huolimatta. 

Lääkehoito

Sopivan, tulehdukseen tehoavan lääkityksen löytäminen voi olla aikaa vievää. Voi mennä muutama päivä, viikko tai joskus kuukausia, ennen kuin valittu lääke toimii halutulla tavalla. Lääkehoitoa jatketaan oireettomankin vaiheen aikana, sillä hoito vähentää uusien aktiivivaiheiden syntyä. 

Lääkkeillä voi olla sivuvaikutuksia, ja aina hoitoa mietittäessä valitaan lääkitys, joka on mahdollisimman turvallinen mutta samalla tehokas. Lapsen hoitava lääkäri määrittelee yksilöllisen lääkehoidon ja sen tehoa seurataan säännöllisesti.

Lääkkeitä on eri muodoissa: tabletit, peräpuikot ja -ruiskeet, pistokset ja suonensisäiset tiputukset. Lääkehoidossa käytetään pääsääntöisesti viittä eri lääkeaineryhmää, joista jokainen vaikuttaa eri tavoin sairauden hoidossa. Crohnin taudin ja colitis ulcerosan hoitoon käytetään samoja lääkkeitä. 

Mietityttääkö biologinen lääkitys? “Pieni potilas, iso lääke – mitä, jos biologinen lääkitys pelottaa?” -artikkeli löytyy jäsensivuiltamme sekä lyhennettynä versiona yhdistyksen jäsenlehdessä 1/2020.

Lasten ja nuorten ravitsemus

Hyvä ravitsemus tukee hoitoa myös remission aikana. Lisätietoa lasten ja nuorten ravitsemuksesta ravitsemus-sivulla.

Enteraalinen ravitsemushoito

Aktiivinen Crohnin tauti on mahdollista saada remissioon useiden viikkojen enteraalisella ravitsemushoidolla, joka toteutetaan kliinisillä ravintovalmisteilla. Ravitsemushoito ei yksin riitä, vaan jatkohoitoon tarvitaan jokin ylläpitolääkitys. Colitis ulcerosaan ravitsemushoito ei auta. 

Ravitsemushoidossa lapsi saa 6–8 viikon ajan kaiken tarvittavan ravinnon apteekista ostettavan ravintovalmisteen muodossa. Ravintovalmisteen voi joko juoda tai se annetaan nenä-mahaletkun kautta. Sen lisäksi ei syödä muuta ruokaa, mutta veden ja sokerittoman teen juominen on sallittua.

Enteraalinen ravitsemushoito on lasten Crohnin taudin aktiivisen vaiheen ensilinjan hoitomuoto. Enteraalinen ravitsemushoito on lapsilla yhtä tehokas kuin kortisonihoito tai biologiset lääkkeet, mutta sivuvaikutuksia on vähän. Hoito edistää limakalvon parantumista ja ravitsemustilaa. Jos kasvu on ollut pysähdyksissä, se yleensä käynnistyy uudelleen hoidon myötä. 

Enteraalinen ravitsemushoito toteutetaan lääkärin ja ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Remissioon pääsyn ja tavanomaiseen ruokaan siirtymisen jälkeenkin täydennysravintojuomia voidaan käyttää tukiravitsemuksena.

Leikkaushoito

Leikkaushoitoon voidaan päätyä silloin, kun kaikki lääkkeet on kokeiltu, mutta sairaus ei silti ole tasapainossa tai Crohnin tautiin liittyen on kehittynyt suolen ahtauma. Leikkaus voi kuulostaa pelottavalta vaihtoehdolta, mutta leikkausta on sinänsä turha pelätä, sillä se voi tuoda elämänlaadun takaisin. 

Lasten ja nuorten kohdalla leikkaukseen voidaan päätyä siitäkin syystä, että pitkään kestänyt aktiivinen tulehdus viivästyttää kasvua ja puberteettia. Tällöin leikkauksella turvataan normaali kasvu. Lisäksi pitkään taudinkestoon liittyy syöpäriski, ja jos syövän esiastemuotoja on havaittavissa, leikkaus on välttämätön. 

IBD:tä sairastavat leikatut lapset tarvitsevat hyvän jälkiseurannan. Näin pystytään seuraamaan taudin aktiivisuutta ja huomataan riittävän ajoissa uudelleen aktivoituminen. Tällöin siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi lääkehoidon muutoksilla.