Lääketieteen sanastoa

Tähän on listattu lääketieteen sanastoa. Sanasto on aakkosjärjestyksessä.

Voit hakea tiettyä sanaa tai sanan osaa käyttämällä tietokoneella haku-toimintoa painamalla Ctrl + F ja kirjoittamalla haluamasi sanan tai sanan osan.

A

abdominaalinen

vatsaan liittyvä, vatsa-

absessi

märkäpesäke

absorboida

imeä itseensä, pidättää, sitoa

adaptaatio

sopeutuminen

affisio

vioittuma

aggressiivinen

hyökkäävä, tehokas, pahanlaatuinen

agonisti

spesifisen vaikutuskohdan, reseptorin, välityksellä vaikuttava lääke- tai muu aine

aineenvaihdunta

kudoksissa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden summa

akuutti

acuta, äkillinen, nopeasti kehittyvä, (taudin) oireinen vaihe

albumiini

veriplasmassa esiintyvä valkuaisaineryhmä

anaalifissuura

peräaukon haavauma

anamneesi

esitiedot; potilaan, hänen omaisensa tai saattajan antamat tiedot mm. sairauden alkamisesta tai kulusta

anastomoosi

yhdysaukko; esim. suolenosien tai verisuonten välinen luonnollinen tai tehty yhdysaukko

anemia

vähäverisyys, verenvähyys; hemoglobiinin epänormaali vähäisyys

anestesia

tunnottomuus, puutumus, puudutus, nukutus, narkoosi

annos

dosis, lääkeannos; kerralla käytettävä lääkkeen määrä

anomalia

säännöttömyys, poikkeavuus, poikkeus, epänormaalius, epämuodostuma

anorektaalinen

peräaukkoon ja peräsuoleen liittyvä, peräaukko-peräsuoli-

ant(i)-

vasta-, vastaan, epä-, vastapuolella sijaitseva

antigeeni

aine joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden eli immunoglobuliinien muodostumisen tai soluvälitteisen immuunivasteen

antagonisti

vastavaikuttajalääke; lääkeaine joka estää toisen aineen vaikutusta

anti-inflammatorinen

tulehdusta ehkäisevä tai lievittävä

antibakteerinen

antibakteriaalinen; bakteereja tappava tai niiden lisääntymistä estävä

antibiootti

pieneliöiden tuottama, toisia pieneliöitä tuhoava tai niiden lisääntymistä estävä lääkeaine

anus

peräaukko

appendix

umpilisäke

artriitti

niveltulehdus

aspiraatio

  1. henkeen vetäminen, keuhkoihin vetäminen; 2. nesteen imeminen ontelosta

asymptomaattinen

oireeton

atyyppinen

epätyypillinen, poikkeava, säännötön

auskultaatio

(esim. sydämen, keuhkojen, suoliston) kuuntelu; kuuntelututkimus (esim. stetoskoopilla)

autoimmuunisairaus

sairauksia jotka johtuvat immuunivasteen kohdistumisesta kehon omiin antigeeneihin


B

benigni

hyvänlaatuinen, vaaraton

biliaarinen

sappeen liittyvä, sappi-

bilirubiini

sappiväriaine, jonka maksa liittää glukuronihappoon (glukoosin eli rypälesokerin hapettumistulos) ja erittää sappeen

biopsia

koepalan tai solunäytteen ottaminen elävästä kudoksesta ja tällaisen näytteen (mikroskooppinen) tarkastelu


C

C-reaktiivinen proteiini; CRP

serppi; maksan tuottama, bakteerien pintaan sitoutuva, komplementin aktivoitumista aiheuttava proteiini, jonka määrän suurenemista käytetään epäspesifisenä mutta herkkänä ja nopeasti ilmaantuvana infektion ja kudostuhon alkuvaiheen osoittajana

Candida albicans

tavallisin suun, ihon ja emättimen hiivasienitaudin aiheuttaja

carsinoma in situ

pintasyöpä, epiteeliin rajoittunut syöpä

Clostridium difficile

itiöitä muodostava suolistobakteeri, jonka kannoista osa tuottaa toksiineja. Toksiinit ovat myrkyllisiä aineita, joiden erittyminen suoleen saa aikaan ripulin. C. Difficile -ripuli liittyy useimmiten edeltävään mikrobilääkehoitoon, joka vaikuttaa suoliston normaaliin bakteerikasvustoon aiheuttaen C. Difficilen lisääntymisen.

colon

paksusuoli

colon ascendes

paksusuolen oikeanpuoleinen nouseva osa

colon descendes

paksusuolen vasemmanpuoleinen laskeva osa

colon sigmoideum

sigmasuoli, paksusuolen loppuosa

colon transversum

poikittainen paksusuoli


D

defekaatio

ulostaminen

defekti

puutos, virhe, vajaus, aukko

degeneraatio

rappeutuminen, rappeuma, tuhoutuminen, vaurio

dehydraatio

veden poisto, veden poistuminen, kuivaaminen, kuivuminen; veden riittämättömästä saannista tai liiallisesta menetyksestä johtuva elimistön kuivuminen

deprivaatio

pois ottaminen, riistäminen, vajaustila, puute

desinfektio

(esineiden, työtilojen) puhdistaminen mikrobeista, ei kuitenkaan niiden itiöistä

diagnosoida

tehdä diagnoosi, määrittää tauti

diarrea

ripuli, ulosteiden epänormaali löysyys ja ulostamiskertojen epänormaali tiheys

diffuusi

epätarkkarajainen, hajanainen, jäsentymätön, epäselvä, epätarkka

diffuusio

hajaantuminen, leviäminen, sekaantuminen, läpitihkuminen

distaalinen

kaukana (kauempana) keskustasta sijaitseva, etäisempi

diureesi

virtsaneritys, virtsan synty munuaisissa

diureetti

virtsaneritystä lisäävä aine

divertikuliitti

umpipussitulehdus, divertikkelitulehdus

dolor

kipu

dolor abdominis

vatsakipu

dominoiva

vallitseva

drenaasi

dreneeraus, valuttaminen, nesteen valuttaminen (haavasta, ontelosta)

dreneerata

valuttaa (märkää tai muuta nestettä haavasta, ontelosta)

duktaalinen

tiehyeen liittyvä, kanavaan liittyvä

duodenaalinen

pohjukaissuoleen liittyvä, pohjukaissuoli-

duodenum

pohjukaissuoli

dyspepsia

  1. (lievä) ruuansulatushäiriö; 2. (etenkin aterian jälkeiset) ylävatsavaivat

dysplasia

kasvuhäiriö, kehityshäiriö, epiteelin erilaistumishäiriö

E

EEG; elektroenkefalografia

aivojen sähköpotentiaalimuutosten rekisteröinti, aivosähkökäyrän otto

EKG

elektrokardiografia, sydänsähkökäyrän otto

ekseema

ihottuma, rohtuma, rokahtuma

eksudaatti

tulehdusneste; tulehduksen aikana kudoksesta tihkunut, soluja ja runsaasti proteiineja sisältävä neste

ektopia

virhesijainti, siirtymä; elimen tai kudoksen sijainti tavanomaisesta poikkeavassa paikassa

ekvivalentti(nen)

samanarvoinen, yhdenmukainen, täysin vastaava

elektiivinen

valikoiva, valinnainen, valittavissa oleva, valinnaisaikainen, ei-päivystyksellinen

elektrolyyttitasapaino

tila jossa ravinnosta saatujen elektrolyyttien määrä on yhtä suuri kuin eri teitä elimistöstä poistuneiden elektrolyyttien määrä

eliminaatio

poistaminen, pois sulkeminen, eliminointi

embolus

tulppa, veritulppa

emesis

vomitus, oksentaminen, oksentelu, oksennus

endeeminen

paikallisesti jatkuvasti esiintyvä, jollekin alueelle ominainen

endogeeninen

sisäsyntyinen, sisäisen syyn aiheuttama (sairaus)

endoskooppi

kehononteloiden tarkasteluun käytettävä, tavallisesti lasikuituoptiikkaan perustuva valaiseva tähystin

endoskopia

tähystys, sisätähystys; tähystys (endoskoopilla) elimistön luonnollisen aukon kautta tai keinotekoisesti tehdyn aukon kautta

enteraalinen

ruuansulatuskanavan kautta tapahtuva tai annettava (ravinto, lääke)

enteralis

suolisto-

Enterobacteriaceae

enterobakteerit; laaja gramnegatiivisten sauvabakteerien heimo (esim. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, Yersinia), jonka bakteerit elävät mm. ihmisen ja eläinten suolistossa, jätevesissä, maaperässä ja luonnonvesissä; osa aiheuttaa tauteja etenkin suolistossa ja virtsateissä

enterohepaattinen kierto(kulku)

suolesta imeytyneiden aineiden (esim. sappihappojen) erittyminen maksasta sappinesteen mukana takaisin suoleen

enterokapseli

kapseli josta lääkeaine on tarkoitettu imeytymään tai vaikuttamaan paikallisesti suolessa ja joka on tämän vuoksi valmistettu käyttäen sellaista päällystysmateriaalia, joka estää lääkeaineen vapautumisen mahalaukussa

enterokoliitti

suolitulehdus, ohut- ja paksusuolitulehdus

eosinofiili

eosinofiilinen granulosyytti, eosiinimielteinen jyvässolu, eosinosolu; granulosyytti jonka soluliman jyväset värjäytyvät parhaiten happamilla väriaineilla kuten eosiinilla

epiteeli

päällyskerros; ihon ja limakalvojen pintaa päällystävä verisuoneton kerros

epiteelikudos

runsassoluinen verisuoneton kudos, joka peittää muiden kudosten vapaita pintoja ja jota sen lisäksi on sikiökehityksen aikana työntynyt muiden kudosten väliin esim. rauhaskudokseksi

epiteelisolu

peittosolu (esim. levyepiteelisolu, lieriöepiteelisolu, rauhassolu, aistinepiteelisolu)

epiteliaalinen

epiteeliin liittyvä, epiteelistä lähtöisin oleva (kasvain)

eroosio

ilman arpea paraneva orvaskeden tai limakalvon pinnallinen haavauma

erytrosyytti

punasolu

Escherichia coli

(E. coli) koolibakteeri; ihmisen suolen yleisin aerobinen bakteeri, joka joskus aiheuttaa mm. virtsatie- tai suolitulehduksia tai aivokalvotulehduksia

esilääkitys

premedikaatio; ennen varsinaista nukutusta annettava rauhoittava ja leikkaukseen valmistava lääkitys

esofagus

ruokatorvi

estolääkitys

ennen oireiden ilmaantumista aloitettava, taudin puhkeamiseen tai uusiutumisen estämiseen tähtäävä lääkitys

etiologia

  1. syyoppi; sairauksien syitä tutkiva lääketieteen haara; 2. taudinsyy, yksittäisen sairauden syy


F

farmakokinetiikka

lääkeaineiden imeytymistä, jakautumista elimistöön, aineenvaihduntaa ja erittymistä käsittelevä farmakologian osa

farmakologia

lääkeaineoppi; lääkeaineiden valmistusta, käyttöä, vaiheita elimistössä ja vaikutuksia tutkiva lääketieteen ala

fataali

kohtalokas, kuolemaan johtava

febris

kuume

fekaalinen

uloste-

fekaaliperitoniitti

fekaalinen vatsakalvotulehdus, ulosteensekainen vatsakalvotulehdus

fertiili

hedelmällinen, lisääntymiskyinen

fibroosi

sidekudostuminen, arpeutuminen; tiiviin sidekudoksen muodostuminen muun kudoksen tilalle

fissuura

halkeama, halkio, rako, uurre, vako, pykimä

fisteli

fistula; kahden ontelon tai ontelon ja ihonpinnan välinen epänormaali yhteys

flexura hepatica

paksusuolen oikea maksan puoleinen mutka

flexura lienalis

paksusuolen vasen haiman puoleinen mutka

floora

pieneliöstö, mikrobikasvusto, mikrofloora; tietyllä alueella kasvavien mikrobien kokonaisuus


G

gangreeni

kuolio; (etenkin verenkierron estymisen aiheuttama) kudoksen paikallinen tuhoutuminen (jota usein seuraa infektoituminen)

gaster

ventriculus, maha

gastriitti

mahatulehdus, mahakatarri; mahan seinämän, erityisesti sen limakalvon tulehdus

gastro-oraalinen

mahalaukkuun ja suuhun liittyvä

gastroenterologia

vatsatautioppi, maha-suolitautioppi

gastrointestinaalinen

mahalaukkuun ja suoleen liittyvä, maha-suoli-

gastroskopia

mahantähystys gastroskoopin avulla

geneettinen

perinnöllisyyteen liittyvä, perinnöllinen

granulooma

granuloma, jyväiskasvama, sidekudoksen liikakasvu, esim. makrofageista ja lymfosyyteistä koostuva tulehdussolukertymä

granulosyytti

jyvässolu; liuskoittuneen tuman ja soluliman eri tavoin värjäytyvien jyvästen perusteella tunnistettavia valkosoluja, joihin tavallisesti kuuluu enemmän kuin puolet veren valkosoluista


H

happikyllästeisyys, happisaturaatio

  1. luku joka ilmoittaa, kuinka suuri osa (montako prosenttia) verenpunan hapensitomiskohdista on liittänyt itseensä happea;
  2.  kudoksen happipitoisuuden suhde sen maksimaaliseen happipitoisuuteen

Helicobacter pylori

ureaasia tuottava Helicobacter, joka aiheuttaa mahatulehduksia ja pohjukaissuolihaavoja

hematemeesi

veren oksentaminen, verioksennus

hematochezia

ulosteen verisyys, veriuloste; näkyvästi verisen ulosteen esiintyminen

hematokriitti

veren linkoamisen jälkeen mitattu solujen (lähinnä punasolujen) prosenttiosuus veren koko tilavuudesta

hemoglobiini

verenpuna; punasolujen hapensitojaproteiini, joka sitoo happea veren kiertäessä keuhkoissa ja luovuttaa sitä muissa kudoksissa

hemorragia

verenvuoto

hepar

maksa

hepatiitti

maksatulehdus

hernia

tyrä

histologia

kudosoppi, oppi kudosten rakenteesta ja toiminnasta; kudosten tutkimus lähinnä mikroskooppisin ja kemiallisin menetelmin

homogeeninen

tasakoosteinen, tasarakenteinen, tasalaatuinen

hyp(o)

ali- vajaa-

hyper

yli-, liika-

hypertermia

kuume, liikalämpöisyys; (elimistön) normaalia korkeampi lämpötila

hypotermia

alilämpö, vajaalämpöisyys; (elimistön) normaalia alhaisempi lämpötila

I

iatrogeeninen

lääkärin aiheuttama, hoidosta johtuva

idiopaattinen

(sairaus tai oire:) omasyntyinen, itsesyntyinen, ilman tunnettua syytä alkanut

-iitti

-itis, (elimen tai osan) tulehdus

ileum

sykkyräsuoli, ohutsuolen loppuosa

ileus obstructivus

mekaaninen suolentukkeuma

ileokekaaliläppä

valvula Bauhini, valva ileocaecalis, ohut- ja paksusuolen liittymäkohdan läppä, joka   estää paksusuolen sisältöä palaamasta ohutsuoleen

immunisaatio

vastustuskykyiseksi tekeminen, immunisointi, rokotus, vasta-aineiden muodostus

immuniteetti

vastustuskyky, immuunius, vastaanottamattomuus; perinnöllinen tai hankinnainen vastuskyky esim. taudinaiheuttajaa tai toksiinia kohtaan

immunogeeninen

vastustuskykyä tuottava; (antigeeni) joka voi aiheuttaa immuunireaktion

immunologia

immuniteetti-ilmiöitä tutkiva tieteenhaara

immunologinen

immunologiaan liittyvä, immunomekanismeja käyttävä

immunosuppressio

immuunivasteen heikentäminen 1. immuunivasteen heikentäminen mm. lääkkeillä tai säteilyn avulla; 2. infektion tai muun tekijän aiheuttama immuunivasteen heikkeneminen

immuuni

vastustuskykyinen, (tautia vastaan) suojattu; erityisesti antigeenikosketuksen jälkeen ilmaantuvien vasta-aineiden johdosta vastustuskykyinen

immuunijärjestelmä

spesifisten immuunireaktioiden tuottamiseen liittyvät elimet ja kudokset, joiden toimivana soluna on aina imusolu (lymfosyytti)

immuunipuolustus

mikrobien, kasvainsolujen ja muiden haittatekijöiden torjuntaan johtava immuunijärjestelmän toiminta

immuunivaste

elimistön reaktiotapa kohtaamaansa antigeenia kohtaan

in situ

paikallaan sijaitseva 1. (kasvainkudoksesta) lähtökohtaansa rajoittunut; 2. elintä irrottamatta tehty

in vitro

pullossa, elimistön ulkopuolella

in vivo

elämässä, elävässä elimistössä

inaktivoida

tehdä tehottomaksi, tehdä vaikutuksettomaksi

indikaatio

aihe, hoidonaihe, (esim. lääkkeen) käyttöaihe

infektio

tartunta; taudinaiheuttajien (mikrobit) tunkeutuminen elimistöön sen ulkopuolelta tai siirtyminen elimistön osasta toiseen, mikrobin aiheuttama tulehdus

inflammaatio

tulehdus jonka aiheuttaja ei ole mikrobi (bakteeri, virus, sieni)

inflammatorinen

tulehduksellinen, tulehdusta aiheuttava, tulehdukseen kuuluva

infuusio

nesteensiirto, ””tiputus”; nesteen antaminen virrata omalla painollaan kanyylin tai letkun kautta elimistöön, tavallisesti suoneen

injektio

sisään ruiskutus, ruiske

inkontinenssi

pidätyskyvyttömyys

intestinaalinen

suoleen liittyvä, suoli-, enteraalinen

intoleranssi

sietokyvyttömyys, elimistön poikkeava reaktiotapa jotakin ainetta kohtaan

intra-

sisällä, aikana

intra-abdominaalinen

vatsansisäinen

intravenoosi(nen)

laskimoon annettu, laskimonsisäinen


J K

kanyyli

johtoputki, liitosputki

karsinooma

pahanlaatuinen epiteeliperäinen kasvain, syöpä

katetri

johtoputki; taipuisa putki, jonka avulla johdetaan nesteitä onteloista tai onteloihin

kerroskuvaus

tomografia; röntgenkuvausmenetelmä jolla saadaan kuva yhdestä elimistön kautta kulkevasta tasosta kerrallaan

kliininen

sairaanhoidollinen, potilaiden tutkimiseen tai hoitoon liittyvä, sairas-, sairaala-

kolektomia

koolonin poisto(leikkaus)

koliitti

colitis, koolonin tulehdus, paksusuolen tulehdus

kolonoskopia

koloskopia, paksusuolentähystys; koolonin tarkastelu kolonoskoopin avulla

kolorektaalinen

kooloniin ja peräsuoleen liittyvä

kombinoitunut

yhdistynyt, kytkeytynyt

komplikaatio

lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus; aikaisempaan tautitilaan tai hoitoon liittyvä uusi häiriö

komplisoitunut

mutkikas, lisähäiriöinen, sekava

kontraindikaatio

vasta-aihe

koolon

umpisuolen ja peräsuolen välissä sijaitseva paksusuolen keskimmäinen osa

kortikosteroidi

kortikoidi; lisämunuaiskuoren tuottama steroidirakenteinen hormoni

kortisoli

tärkein ihmisen lisämunuaiskuoren erittämä glukokortikoidi eli hiilihydraattiaineenvaihduntaan vaikuttava steroidihormoni

kortisoni

eräs kortisolin aineenvaihduntatuote, jonka vaikutukset ovat vähäisemmät kuin kortisolin

krooninen

pitkäaikainen, pitkällinen, jatkuva


L

laajakirjoinen

laajaspektrinen, leveäspektrinen; (antibiootista:) monenlaisiin mikrobeihin tehoava

laparoskopia

vatsaontelontähystys; vatsaontelon tarkastelu laparoskoopin avulla vatsanpeitteisiin tehdyn viillon kautta

laseraatio

repeäminen, repeämä, nirhauma, hankauma

lasko

(B-LA), ””senkka”; määrätavalla mitattu punasolupatsaan kokoon painumisen nopeus hyytymättömäksi tehdyssä verinäytteessä

leesio

vamma, vaurio, vioittuma, häiriö; elimen rakenteen tai toiminnan sairaalloinen muutos

leukosyytti

valkosolu

lisämunuainen

glandula suprarenalis; munuaisten yläpuolella sijaitseva umpirauhanen, joka jakautuu steroideja erittävään lisämunuaiskuoreen ja katekoliamiineja erittävään lisämunuaisytimeen


M

magneettikuvaus

(MK tai MRI) magneettiresonanssikuvaus, MR-kuvaus; kuvaus joka perustuu magneettikentässä olevan elimistön vetyatomien lähettämiin signaaleihin, kun niihin vaikutetaan radioaalloilla

mahalaukku

ventriculus, gaster, maha; ruuansulatuskanavan alkuosan pussimainen avartuma ruokatorven ja ohutsuolen välissä

mahanportti

pylorus; vahvan rengasmaisen lihaksen sulkema mahalaukun ja pohjukaissuolen välinen aukko

mahansuu

kardia; ruokatorven ja mahalaukun välinen aukko

makro-

(yhdyssanoissa) suuri, laaja; pitkä

makrofagi

mm. löyhässä sidekudoksessa esiintyviä suuria syöjäsoluja (veren makrofageja sanotaan monosyyteiksi)

maksa

hepar; vatsaontelon yläosassa pääasiallisesti oikealla puolella sijaitseva suuri ruuansulatusrauhanen ja keskeinen aineenvaihduntaelin

maksakirroosi

monen maksasairauden loppuvaihe, jolle on ominaista maksasolujen tuhoutuminen ja maksan sidekudostuminen (fibroosi)

maligni

pahanlaatuinen

mikro-

(yhdyssanoissa) pieni, niukka

moduloida

mukauttaa, sovittaa

monosyytti

suhteellisen suurikokoinen veren valkosolu (syöjäsolu), jolla on liuskoittumaton tuma ja joka voi siirtyä kudoksiin makrofagiksi (suuria syöjäsoluja)

morbus

sairaus, tauti, psykofyysisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa tilapäistä tai pysyvää haittaa, vajaatoimintoja tai vammaisuutta


N

nausea

pahoinvointi

nervus

hermo

nestetasapaino

water balance; veden saannin ja sen poistamisen välillä elimistössä vallitseva tasapaino

nestevajaus

dehydraatio

neutrofiili

veren valkosoluihin kuuluva neutrofiilinen granulosyytti, mikrofagi; granulosyyttien (jyvässolujen) yleisin tyyppi, syöjäsolu

niveltulehdus

arthritis; yhden tai usean nivelen tulehduksellinen sairaus


O

obstipaatio

ummetus

obstruktio

umpeutuminen, tukkeutuminen, ahtautuminen, kureutuminen, virtauksen rajoittuminen

oesophagus

ruokatorvi

ohjassuoli

intestinum tenue mesenteriale; suoliliepeellä kiinni oleva ohutsuolen osa (tyhjäsuoli ja sykkyräsuoli)

ohutsuoli

intestinum tenue; mahanportista umpisuoleen ulottuva suolen alkuosa, joka jakautuu pohjukaissuoleen (duodenum), tyhjäsuoleen (jejunum) ja sykkyräsuoleen (ileum)

oraalinen

suuhun liittyvä, suunpuoleinen, suun kautta tapahtuva, suullinen, suu-


PQ

paksusuoli

intestinum crassum; ohutsuolen loppuosasta peräaukkokanavaan ulottuva suolen osa, joka jakautuu umpisuoleen (caecum), kooloniin (colon) ja peräsuoleen (rectum)

palpaatio

palpointi; käsin tunnustelu, tutkiminen käsin tunnustellen

pankreas

haima

pankreatiitti

haimatulehdus

parenteraalinen

suoliston ulkopuolinen; muuta tietä kuin ruuansulatuskanavan kautta tapahtuva tai annettava (ravinto, lääke)

patologia

  1. tautioppi; tautien syitä, syntyä, kehittymistä ja vaikutuksia käsittelevä tieteenala;
  2. lääketieteen erikoisala, jonka piiriin kuuluvat tautien ja tilojen diagnosointiin tähtäävät mikroskooppitutkimukset ja lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

penetraatio

tunkeutuminen, lävistäminen, läpäiseminen

penetroiva

läpäisevä; syvälle (esim. onteloon) tunkeutuva

per

kautta

perforaatio

puhkaisu, puhkeaminen, puhkeama, lävistys, reikä

perforoiva

läpäisevä, puhkaiseva

peri-

jonkin ympärillä sijaitseva, ympärys- päällys-

perikolinen

koolonin viereinen

peritoniitti

vatsakalvotulehdus

perkussio

koputtelu, koputtelututkimus, perkutointi; tutkimusmenetelmä jossa tehdään päätelmiä esim. keuhkojen tilasta koputusäänen perusteella

peroraalinen

suun kautta otettu (lääke, rokote)

peräpukama

haemorrhoides, hemorroidi; peräaukkokanavan laskimonlaajentuma

peräsuoli

rectum; ristiluun etupuolella sijaitseva paksusuolen viimeinen osa, joka alkaa sigmasuolesta (vemmelsuoli) ja jatkuu peräaukkokanavaksi

pohjukaissuoli

duodenum; mahanportista alkava ohutsuolen lyhyt (n. 25 cm) alkuosa

polyyppi

normaalikudosta sisältävä tai tulehduksen tai kasvaimen aiheuttama yleensä varrellinen limakalvon (tai ihon) kasvama

post

jälkeen

pre

etu-, edessä-, esi-, ennen, ennen muita, ensisijainen, ennalta

prekliininen

sairauden puhkeamista edeltävä (vaihe)

premaligni

syöpää edeltävä, ei vielä pahanlaatuinen

preventio

ehkäisy, ennakkotorjunta

primaarinen

ensimmäinen, alkuperäinen, ensisijainen

pro-

eteen-, edessä-, ennalta-, ennen-, esi-

prodromaalinen

ennakoiva, esi-

prodromaalioire

esioire, ennakko-oire, prodromi; varsinaisia taudinoireita edeltävä (usein vähäinen) oire

profylaksi

suojaus, (ennalta) ehkäisy, estolääkitys, ennakkotorjunta, profylaksia

progressio

eteneminen

prospektiivinen

tulevaisuutta koskeva, tulevaisuuteen suuntautuva (katsaus), etenevä (tutkimus)

psykosomaattinen

mielen ja kehon vuorovaikutukseen liittyvä

punasolu

erytrosyytti; runsaasti verenpunaa sisältävä litteä kaksoiskovera tumaton solu, läpimitaltaan tavallisesti 7-8 mm (veren yleisin solutyyppi)

punktio

pisto; onton neulan pistäminen kehononteloon tai tulehduspesäkkeeseen esim. näytteen ottamiseksi tai nesteen poistamiseksi

PVK

perusverenkuva, pieni verenkuva; verenpuna, punasolujen tilavuusosuus (hematokriitti), punasolujen kokonaismäärä ja valkosolujen kokonaismäärä


R

radiologia

lääketieteen ala, joka käyttää erityyppistä säteilyä joko diagnostisiin tarkoituksiin tai hoitoon

rasvamaksa

tila jossa maksasoluihin on kertynyt runsaasti rasva-aineita, erityisesti triglyseridejä

raudanpuuteanemia

ravinnon raudanvajauksesta tai tavallista runsaammasta raudanmenetyksestä (verenvuodosta) aiheutunut anemia, jolle on ominaista mm. punasolujen pienikokoisuus, erikokoisuus ja vähäinen hemoglobiinin määrä

reabsorptio

takaisinimeytyminen

reaktiivinen niveltulehdus

muualla elimistössä esiintyvän infektion aiheuttama niveltulehdus (tulehtuneesta nivelestä ei löydy mikrobeja)

refluksi

takaisinvuoto, takaisinvirtaus; normaalia virtaussuuntaa vastaan tapahtuva virtaus

regressiivinen

palautuva, taantuva, takautuva, regressioon johtava, regressioon liittyvä

regurgitaatio

käänteisvirtaus, takaisinvuoto, sisällön palautuminen ruuansulatuskanavan edelliseen osaan

rektoskopia

peräsuolentähystys; peräsuolen tähystys rektoskoopin avulla

relaksaatio

rentouttaminen, rentoutuminen; lihasjänteyden vähentäminen tai väheneminen

relapsi

uusiutuma, taudin uusiutuminen; taudinoireiden palaaminen näennäisen paranemisen jälkeen, (taudin) uudelleen paheneminen

remissio

(taudin) elpymisvaihe, oireeton vaihe

resektio

leikkauksella pienentäminen, typistäminen, (osa)poisto(leikkaus)

residiivi

(taudin) uusiutuminen, uusiminen, uusiutuma

residuaalinen

jäljellä oleva

resistenssi

  1. vastustuskyky; organismin vastustuskyky sairautta kohtaan; mikrobin vastustuskyky antibioottia kohtaan; 2. palpoitava käsin tunnettava ympäristöään kiinteämpi kohta

resorptio

imeytyminen epiteelin läpi, esim. suolesta

respiraatio

hengitys

respiraattori

hengityslaite, hengityskone

retentio

pidättäminen, pidättyminen; märän tms. kertyminen

retrospektiivinen

taaksepäin katsova, menneisyyttä koskeva, jälkikäteen tapahtuva, takautuvasti yleiskatsauksellinen (katsaus); takautuva (tutkimus)

RR

verenpainetta tarkoittava lyhenne

ruokatorvi

oesophagus, esofagus; nielusta mahalaukkuun johtava lihaksinen putki

ruptuura

repeytyminen, repeytymä, repeämä


S

sappihappo

maksan kolesterolista valmistamia steroidirakenteisia karboksyylihappoja

sedatiivi

rauhoituslääke, rauhoite; hermoärsytystilan voimakkuutta vähentävä lääke

sedatiivinen

rauhoittava

sekundaarinen

myöhempi, toisasteinen, toissijainen, toisarvoinen, seuraus-; esim. toisen taudin seurausta oleva

selektiivinen

valitseva, valikoiva (tarkoin) erottava; vain tiettyihin elimistön osiin tai toimintoihin kohdistuva

sentraalinen

keskellä sijaitseva, keskeinen, keski-, keskus-

sepsis

septikemia, ””verenmyrkytys”; bakteerien (joskus sienien) aiheuttama yleisinfektio, jolle ovat ominaisia bakteerien (sienien) esiintyminen ja lisääntyminen veressä sekä voimakkaat yleisoireet kuten kuume ja huonovointisuus

septinen

sepsikseen (”verenmyrkytykseen”) liittyvä, sepsistä aiheuttava

septinen sokki

vaikean infektion yhteydessä kehittyvä sokki

sigmasuoli

vemmelsuoli; koolonin S-kirjaimen muotoinen loppuosa, joka liittyy peräsuoleen

sigmoidoskopia

sigmasuolen tähystys

sisätautioppi

sisäelinten ja aineenvaihdunnan sairauksia tutkiva ei-operatiivinen lääketieteen alue

sivuvaikutus

esim. lääkkeen muu kuin tavoiteltu tai odotettu vaikutus, käytännössä usein sama kuin haittavaikutus

sokki

(verenkiertosokki) tila jossa kiertävän veren määrä on riittämätön verisuoniston kulloiseenkin tilavuuteen verrattuna, mikä johtaa kudosten riittämättömään veriperfuusioon (läpivirtaukseen) ja hapensaantiin

solunsalpaaja

sytostaatti; solujen jakautumista ja kasvua hidastavia aineita

somaattinen

soomaan liittyvä (henkisen tai sielullisen vastakohtana:) ruumiillinen, elimellinen

sooma

ruumis, keho, kappale 1. ruumis, keho, elimistö (psyyken vastakohtana); 2. elimistö kokonaisuutena, sukupuolisolut pois luettuna

spasmi

kouristus; lihaksen (lihasten) voimakas, muutaman sekunnin tai minuutin ajan kestävä supistus

spastinen

kouristuksellinen, (jousto)kankea, jäykkä

spesifinen

ominainen, ominais-, erikois-

spontaani(nen)

itsestään tapahtuva

stabiliteetti

vakavuus, vankkuus, pysyvyys, liikkumattomuus, tasapaino, stabiilius

status

  1. tila, kunto, asema
  2. tutkimustuloksia esittävä sairauskertomuksen osa; myös yleistila

stenoosi

ahtauma

steroidi

aineita joiden molekyylin ytimenä on kolme kuusihiilistä ja yksi viisihiilinen rengas (mm. sterolit, steroidihormonit, eräät lääkeaineet)

steroidihormoni

sukupuolirauhasten, lisämunuaiskuoren ja istukan erittämiä steroidirakenteisia hormoneja (androgeenit, estrogeenit, keltarauhashormonit, glukokortikoidit, mineralokortikoidit)

striktuura

kurouma, ahtauma, rengaskutistuma

strukturaalinen

rakenteellinen

sub-

ali-, alla sijaitseva, heikko, riittämätön

subkliininen

vähäoireinen, piileväoireinen

subkutaaninen

ihonalainen

subkutis

subcutis, ihonalaiskerros

suolilieve

mesenterium; ohutsuolen lieve; ohutsuolta paikoillaan pitävä, suoleen tulevien verisuonien, imusuonien ja hermojen kulkureittinä toimiva, kahden vatsakalvokerroksen ja side- ja rasvakerroksen muodostama levy, joka lähtee vatsaontelon takaseinämästä

suolitukos

obstructio intestinalis, suolentukkeuma; suolensisällön etenemisen estyminen suolen sisällä tai sen ulkopuolella olevan esteen vaikutuksesta

suppressio

keskeytys, pysäytys, immunologisen puolustuksen heikkeneminen

sykkyräsuoli

ileum, ohutsuolen loppuosa; suoliliepeellä kiinni olevan ohutsuolen osan eli ohjassuolen loppuosa (kolme viidesosaa ohjassuolesta)

symptomaattinen

1.oireellinen; jollekin sairaudelle luonteenomainen, tautia tai tilaa osoittava; 2. sekundaarinen; sairaus tai virhetoiminto jonkin toisen sairauden oireena (esim. symptomaattinen epilepsia aivovaurion oireena); 3. oireenmukainen; sairauden oireisiin kohdistuva (hoito, lääkevaikutus)

sytologinen

soluopillinen


T

tietokonekerroskuvaus, tietokonetomografia

(CAT, CT tai TT) tietokonetomografia; röntgenkuvauksia ja tietokonelaskua hyväksi käyttävä kerroskuvausmenetelmä, jolle on ominaista hyvä tiheyksien erotuskyky

toiminnalliset vatsavaivat

hermostolliset vatsavaivat, psykosomaattiset vatsaoireet, vatsan toiminnan oireiksi tulkitut oireet, joiden syyksi ei voida todeta elimellistä vikaa

toleranssi

sieto, sietokyky, kestokyky

trans-

toisella puolella, takana (sijaitseva); yli, läpi, toiselle puolelle

transferriini

veriplasman rautaa sitova ja kuljettava valkuaisaine

trauma

vamma, vaurio

trombi

veritulppa, veritukko, veritukos, suonensisäinen hyytymä

trombosyytti

verihiutale

tulehdus

fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen vaurioon kohdistuva verisuonikkaiden kudosten reaktiotapa, jolle on ominaista mm. verenvirtauksen lisääntyminen, verisuonten seinämien läpäisevyyden kasvu, tulehdussolujen (makrofagien ja leukosyyttien) hakeutuminen paikalle ja monien immunologisten mekanismien käynnistyminen, kliinisinä oireina punoitus, turvotus, kuumoitus ja kipu

tuumori

kasvannainen, kyhmy, patti, muhkura; ympäristöstään erottuva, usein muuta kudosta kiinteämpänä tuntuva kyhmy tai kuvantamistutkimuksessa havaittu kudostiivistymä, joka voi olla joko kasvain tai kasvama (ei täytä kasvaimen tunnusmerkistöä)

TVK

täydellinen verenkuva; pienen verenkuvan (PVK) tutkimukset ja lisäksi verihiutaleiden kokonaismäärä sekä valkosolujen erittelylaskenta

tyhjäsuoli

(jejunum); suoliliepeen varassa olevan ohutsuolen eli ohjassuolen alkuosa (kaksi viidesosaa)

tyrä

hernia, kohju, revähtymä; elimen tai kudoksen työntyminen epänormaalin aukon kautta


U

ulcer

haavauma, haava

ulostaminen

defekaatio; osittain reflekseihin, osittain tahdonalaisiin liikkeisiin perustuva liikesarja, jonka avulla uloste poistuu peräaukon kautta peräsuolesta

ulseratiivinen

haavainen

ummetus

obstipaatio, konstipaatio; suolen hidas toiminta sekä siitä aiheutuva paksusuolen sisällön runsaus, harvoin tapahtuva ulostaminen ja kovat ulosteet

umpilisäke

appendix vermiformis; umpisuolesta riippuva ohut, muutaman (tavallisesti 5-12) senttimetrin pituinen suolen osa (umpipussi), jonka limakalvossa on runsaasti imukudosta

umpilisäketulehdus

appendicitis, appendisiitti

umpisuoli

caecum; paksusuolen alkuosa, joka on ohutsuolen liittymäkohdan alapuolella oikealla alavatsassa

uskomuslääkintä

vaihtoehtolääketiede, vaihtoehtolääkintä, vaihtoehtoiset hoitomuodot; tieteelliseen tutkimukseen perustuvan lääkinnän ulkopuolelle jäävät hoitomenetelmät


V W

valkosolu

leukosyytti; veren ja sidekudoksen granulosyyttien (jyvässolujen), lymfosyyttien (imusolujen) ja monosyyttien yhteisnimi

varjoaineröntgenkuvaus

röntgenkuvaus käyttämällä röntgenpositiivisia (jodi- ja bariumyhdisteet) tai röntgennegatiivisia (kaasut) varjoaineita

vasta-aihe

kontra-indikaatio, vastasyy, käytön este; lääkkeen tai muun hoidon käyttöä vastaan puhuva syy

vasta-aine

antibody; immuunijärjestelmän tietyn antigeenin tuottama valkuaisaine, joka reagoi ominaisesti (spesifisesti) juuri tämän antigeenin kanssa (ja tekee sen usein tehottomaksi)

vatsakalvotulehdus

peritoniitti

verenpuna

hemoglobiini

verenvuoto

haemorrhagia, hemorragia

veri

sanguis; verisuoniston sisällä sydämen pumppaamana liikkuva tahmea neste, josta lähes puolet on erilaisia soluja ja loppu on runsaasti valkuaisaineita ja suoloja ym. liuenneita aineita sisältävää nestettä, veriplasmaa

verihiutale

trombosyytti; luuytimen jättisoluista kuroutumalla syntyneitä pieniä kiekkomaisia tumattomia soluja, jotka osallistuvat mm. verenvuotojen tyrehtymiseen ja veren hyytymiseen

veriplasma

plasma; veren nestemäinen osa (ilman soluja)

veriseerumi

verihera, seerumi; veri josta puuttuvat solut, fibrinogeeni ja eräät muut hyytymistekijät (hyytymän supistuessa erottuva neste)

verisolu

veren solujen yhteisnimi (punasolut, valkosolut ja verihiutaleet)

veriuloste

meleena, hematochezia

villus

nukkalisäke

viskeraalinen

sisäelimiin liittyvä, sisälmys-

vomitus

emesis, oksentaminen


X Y Z Ä Ö

äkillinen

acuta, akuutti

ödeema

turvotus, edeema, nestepöhö; soluvälinesteen (kudosnesteen) tavallista suurempi määrä

Lähteet:

Lääketieteen termit, Kustannus Oy Duodecim, 1999

terveyskirjasto.fi

solunetti.fi