Neljä nuorta aikuista keskustelee pöydän ääressä Croco-viikonlopussa. Taustalla hirsiseinä ja pelastusrengas. Kuva Pasi Määttänen.

Valintaperusteet

Yhdistys järjestää vertaistukipainotteista tavoitteellista ryhmätoimintaa eli sopeutumista
tukevia kursseja IBD:tä sairastaville Veikkauksen tuella.

Kursseille haku päättyy 6 viikkoa ennen kurssin alkamista.
Poikkeuksena verkkokurssille haku päättyy 4 viikkoa ja perhekursseille 10 viikkoa ennen kurssin alkamista.

Kurssien valintaperusteet

Kurssit on tarkoitettu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville.
Ensisijaisesti kurssilaisia, joilla ei ole aiemmin yhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseja käytynä. Mahdolliset leikkaukset eivät ole este kurssille hakemiseen/valintaan.

Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän
selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava
vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus,
ateriat, matkat ja muut vastaavat).

Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen,
uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi. Kurssilaisten
terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne pisteytetään.
Kurssille valinnoissa otetaan huomioon kurssille sopiva kohderyhmä.

Kurssin omavastuuosuudesta voi anoa myös vapautusta taloudellisin perustein. Hakemus tulee toimittaa yhdistykselle 5 arkipäivän sisällä kurssivalintailmoituksen vastaanottamisesta laskien.

Peruskurssi, kurssille valitaan enintään 14, vähintään 10 kurssilaista
omavastuu osuus 60 €

 • tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole aiemmin käyneet
  suolistosairaille tarkoitettua sopeutumisvalmennuskurssia
 • vastasairastuneita ensisijaisesti
 • eri-ikäisiä, yli 18 -vuotiaita
 • 1/3 pidempään sairastaneita, vertaistuen saamiseksi

Perhekurssi, kokonaisosallistujamäärä 32 henkilöä
omavastuu osuus 60 € / vanhempi

 • tarkoitettu perheille joissa on tulehduksellista suolistosairautta sairastava alle 17-vuotias lapsi
 • ensisijaisesti vastasairastuneita
 • valinnassa pyritään valitsemaan tasapuolisesti tyttöjä ja poikia
 • sairauden aktiivisuus ja sivuvaikutukset huomioon ottaen
 • alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta vastuu vanhemmilla

Viikonloppukurssi pariskunnille, kurssille valitaan 5–7 paria
omavasruu osuus 80 € / pari

 • pariskunnille, joissa toisella osapuolella IBD
 • pyritään valitsemaan saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia pareja
 • ei kriisissä oleville pareille

IBD:tä sairastavan ja läheisen kurssi, kurssille valitaan 8–10 paria, toistaiseksi ei tiedossa tulevaa kurssia

 • kurssi on tarkoitettu IBD:tä sairastavalle ja joko samassa taloudessa asuvalle, lähisukulaiselle tai ystävälle, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä
  tarkoitettu pidempään IBD:tä sairastaneille, joilla hoito on tasapainossa

Verkkokurssi, kurssille valitaan vähintään 6 kurssilaista, toistaiseksi ei tiedossa tulevaa kurssia

 • verkkotapaamisiin on sitouduttava 8 viikon ajan
 • vastaava kuin aiemmin mainittu peruskurssi
 • kurssit profiloidaan tarpeen mukaan ja niille laaditaan erillinen valintaohje, joka pohjautuu muiden kurssin ohjeisiin
 • kurssit toteutetaan Movendoksen mSurvey-verkkotyökalulla

IBD:n takia avanneleikatut, kurssille valitaan enintään 14, vähintään 10 kurssilaista, toistaiseksi ei tiedossa tulevaa kurssia

 • tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole käyneet aiemmin sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tarkoitettu IBD:tä sairastaville
 • eri-ikäisille, mutta yli 18 -vuotiaille
 • itsenäisesti tarvittavista hoitotoimenpiteistä suoriutuville

Kurssien seurannat

Kaikilta kursseilta osallistuvilta kerätään ennen kurssia omat kurssitavoitteet paperilla manuaalisesti ja kurssin jälkeen.

Kursseille on lisäksi Teams -verkkoseurantatapaamiset verkossa 3 kk ja 6 kk kulutta kurssista.

Loppu vuodesta lähetetään kaikille vuoden aikana kurssille osallistuneille sähköinen seurantakysely MSFormsilla.

Verkkokurssilaisille tarjotaan mahdollisuutta kasvokkaintapaamiseen yhdistyksen valtakunnallisilla syyksyn vertaisspäivillä.

Kurssin pisteytys

Kurssille hakijoille on laadittu pisteytys, jossa otetaan huomioon terveydelliset, sosiaaliset ja tarvittaessa taloudelliset perusteet.

Valinnat kurssille

Kaikille kurssille hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus kurssille valinnasta viimeistään 2 viikkoa ja perhekursseilla 4 viikkoa haku päättyy ennen kurssin alkamista.

Tietosuojaseloste sopeutumisvalmennus IBD ja muut suolistosairaudet ry

Yhdistyksen yleiset ilmoittautumis- ja peruutusehdot