Valintaperusteet

Kurssit on tarkoitettu Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville. Ensisijaisesti kurssilaisia, joilla ei ole aiemmin yhdistyksen kursseja käytynä.
Mahdolliset leikkaukset eivät ole este kurssille hakemiseen / valintaan.

Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).

Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi. Kurssilaisten terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne pisteytetään. Kurssivalinnoissa vaikuttaa myös ryhmädynamiikka.

Kurssin valinnasta vastaa kursseista vastaava yhdistyksen työntekijä ja toiminnanjohtaja.

Peruskurssit, kurssille valitaan enintään 14, vähintään 10 kurssilaista

 • tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole aiemmin käyneet suolistosairaille tarkoitettua sopeutumisvalmennuskurssia
 • vastasairastuneita ensisijaisesti
 • eri-ikäisiä, yli 18—vuotiaita
 • 1/3 pidempään sairastaneita, vertaistuen saamiseksi

Perhekurssit, kokonaisosallistujamäärä 32 henkilöä

 • tarkoitettu perheille joissa on tulehduksellista suolistosairautta sairastava alle 16-vuotias lapsi
 • ensisijaisesti vastasairastuneita
 • valinnassa pyritään valitsemaan tasapuolisesti tyttöjä ja poikia
 • sairauden aktiivisuus ja sivuvaikutukset huomioon ottaen

Viikonloppukurssi pariskunnille, kurssille valitaan 5—7 paria

 • pariskunnille, joissa toisella osapuolella IBD
 • pyritään valitsemaan saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia pareja
 • ei kriisissä oleville pareille

IBD:tä sairastavan ja läheisen kurssi, kurssille valitaan 5—7 paria

 • kurssi järjestetään vain parillisina vuosina
 • kurssi on tarkoitettu IBD:tä sairastavalle ja joko samassa taloudessa asuvalle, lähisukulaiselle tai ystävälle, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä
 • tarkoitettu pidempään IBD:tä sairastaneille, joilla hoito on tasapainossa

Peruskurssi nuorille aikuisille, verkkokurssi, kurssille valitaan vähintään 6 kurssilaista

 • verkkotapaamisiin on sitouduttava 8 viikon ajan
 • 18—30 vuotiaille IBD:tä sairastaville
 • vastaava kuin aiemmin mainittu peruskurssi

IBD:n takia avanneleikatut, kurssille valitaan enintään 14, vähintään 10 kurssilaista

 • tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole käyneet aiemmin sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tarkoitettu IBD:tä sairastaville
 • eri-ikäisille, mutta yli 18—vuotiaille
 • itsenäisesti tarvittavista hoitotoimenpiteistä suoriutuville

Kurssin pisteytys:

Kurssille hakijoille on laadittu pisteytys, jossa otetaan huomioon terveydelliset, sosiaaliset ja tarvittaessa taloudelliset perusteet.

Valinnat kurssille:

Kaikille kurssille hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus kurssille valinnasta viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkamista, poikkeuksena perhekurssi 6 viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssin ohjelma lähetetään osallistujille ennen kurssia.

Seuranta:

Kaikilta kursseilta osallistuvilta kerätään ennen kurssia omat kurssitavoitteet.
Kurssin jälkeen tehdään palautekysely ja seurantakysely 6 kk kurssin jälkeen.
Verkkokurssilla on lisäksi seurantatapaamiset verkossa 3 kk ja 6 kk kulutta kurssista. Verkkokurssilaisille tarjotaan mahdollisuutta livetapaamiseen yhdistyksen valtakunnallisilla kevät- ja syyspäivillä.

Tietosuojaseloste sopeutumisvalmennus IBD ja muut suolistosairaudet ry