Neljä nuorta aikuista keskustelee pöydän ääressä Croco-viikonlopussa. Taustalla hirsiseinä ja pelastusrengas. Kuva Pasi Määttänen.

Vertaistapaamiset alueilla

Alueellisen vertaistoiminnan, eli aluetoiminnan, avulla tuetaan IBD:tä tai muita suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia mahdollistamalla kasvokkainen vertaistuki.  Aluetoimintaa pyritään järjestämään eri puolilla Suomea, jotta välimatkat eivät olisi esteenä osallistumiselle ja sairauteen liittyvän tiedon sekä vertaistuen saamiselle.

Aluetoimintaa järjestävät yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet, joita kutsutaan vertaistoimijoiksi. Alueilla ei siis ole omia yhdistyksiä, sillä IBD ja muut suolistosairaudet ry on yksiportainen järjestö. Toimintaa järjestetään tavallisen ihmisen taidoin. Yhdistys järjestää vertaistoimijoille vuosittain koulutusta.

Aluetapaamiset voivat olla asiantuntijaluentoja, vertaistuki-iltoja, kulttuuritapahtumia tai vaikkapa pieniä retkiä. Tapaamisten avulla osallistujat saavat tietoa, pääsevät tutustumaan toisiin samoja sairauksia sairastaviin ihmisiin ja voivat näin vaihtaa kokemuksia ja antaa toisilleen vertaistukea. Vertaistoimijoiden toimintaa koordinoidaan yhdistyksen toimistolta käsin.

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavat, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet. Katso tulevat tapaamiset!

Kasvokkaisia vertaistapaamisia järjestetään myös videoyhteydellä Teamsissa. Tule rohkeasti mukaan juttelemaan vertaisten kanssa, osallistua voi helposti vaikka omalta kotisohvalta käsin. Katso tulevat verkkotapaamiset!