Ryhdy vapaaehtoiseksi!

”Vapaaehtoisuus on tuonut mukanaan valtavasti hyviä asioita. Olen saanut kunnian tutustua mahtavaan porukkaan. Saanut lukuisia uusia ystäviä ja päässyt kokemaan asioita, joihin ei luultavasti muuten olisi tullut osallistuttua! Vapaaehtoisuus antaa hyvää mieltä ja se voimauttaa, koska myös itse saan esimerkiksi tapaamisista vertaistukea. Vapaaehtoisuudessa on myös ihanaa se, että tämä joustaa omien voimavarojen suhteen, tämän olen kokenut tärkeänä. Lähde rohkeasti mukaan! Voin luvata, että tutustut huippuporukkaan.”
– IBD ja muut suolistosairaudet ry:n vapaaehtoinen

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n vapaaehtoistoiminta on vertaistuellista toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen taidoin. Yhdistys järjestää vapaaehtoisille säännöllisesti koulutuksia ja perehdytystä.

Järjestämme seuraavan perehdytyskoulutuksen uusille vapaaehtoisille lauantaina 28.8.2021 Tampereella, tervetuloa mukaan tutustumaan toimintaan!

Perehdytystä voidaan myös toteuttaa yksilöllisesti. Jos siis vapaaehtoistoiminta kiinnostaa sinua, ilmoittaudu järjestösuunnittelijoille, niin perehdytämme sinut joko ryhmässä tai yksin toimintaamme: vertaistoiminta@ibd.fi, tai järjestösuunnittelija Leena Tuutijärvelle: leena.tuutijarvi@ibd.fi tai 040 670 8628.

Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla niin vertaistoimijaksi alueelliseen vertaistoimintaan, verkkovertaisiksi, vertaistukihenkilöiksi, kuin myös lyhytaikaisiin tehtäviin esimerkiksi lastenohjaajiksi, ohjelman avustajiksi ja tuetuille lomille vertaisohjaajiksi. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiset ovat yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen alueellinen toiminta on vapaaehtoisten vertaistoimijoiden järjestämää. Vertaistoimija voi järjestää tapahtumia joko kaikille alueen ihmisille tai kohdennetusti esimerkiksi nuorille, perheille tai aikuisille. Uusia vertaistoimijoita tarvitaan muun muassa Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Lappiin.

Verkkovertaiset toimivat Facebookin keskusteluryhmissä ylläpitäjinä. He varmistavat laadukkaan verkkovertaistuen ja sääntöjen noudattamien. He myös hyväksyvät uudet jäsenet ryhmään. Verkkovertaiset voivat osallistua keskusteluihin vertaisina samaan tapaan kuin muutkin ryhmän jäsenet.

Vertaistukihenkilöt ovat yhdistyksen kouluttamia henkilöitä, jotka ovat sinut oman sairautensa kanssa. Vertaistukihenkilöt auttavat ja tukevat tukea tarvitsevia puhelimitse, sähköpostein ja mahdollisesti myös tapaamalla.

Mikäli kiinnostut jostakin yllä olevasta toiminnasta, ota sähköpostitse yhteys vertaistoiminta@ibd.fi, tai järjestösuunnittelija Leena Tuutijärveen: leena.tuutijarvi@ibd.fi tai 040 670 8628.

Lähde mukaan toimimaan iloiseen ja aktiiviseen verrattomien vapaaehtoisten joukkoon! Saat enemmän kuin annat!