Asevelvollisuus

Asevelvollisten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien on oltava terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivia sotilaskoulutukseen. Pitkäaikaissairaudesta on aina kerrottava kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksissa. Käytännössä lähes kaikki IBD:tä sairastavat asevelvolliset saavat luokituksen C, ja heidät vapautetaan rauhan ajan palveluksesta. C-luokituksen saaneen ei tarvitse eikä hän saa suorittaa myöskään siviilipalvelusta.

C-luokituksen antaminen palvelee kaikkien etuja, sillä terveyden vaarantumisesta ei ole hyötyä kummallekaan osapuolelle. Kaikissa armeijan tehtävissä pitää pärjätä myös kenttä- ja sotatilanteessa, jolloin sairauden hoitoon tarvittavia lääkkeitä voi olla vaikea saada, ja eletään stressitilanteessa. Sota- ja kenttäolosuhteissa myös valvominen ja epäsäännöllinen ruokailu saattaisivat huonontaa suolistosairaan terveydentilaa.

Joskus sairaus voi myös puhjeta armeija-aikana, jolloin palvelus useimmiten keskeytyy. Palvelus saatetaan keskeyttää myös sairauden aktivoituessa kesken palveluksen. Molemmissa tapauksissa luokitus on tällöin C.

Jos asevelvollinen on suorittanut asepalveluksen terveenä ja sairastuu pitkäaikaissairauteen vasta tämän jälkeen, hänellä on velvollisuus kertoa sairaudestaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin, kun tulee kutsu kertausharjoituksiin. Mikäli asepalveluksen suorittamisen jälkeen puhjennut sairaus on vain hyvin lievä, sairaus ei vaadi immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä ja terveydentila on sairastamattoman terveydentilaa vastaava, sairastunut voi edelleen harkita jatkamista A- tai B-palveluskelpoisuusluokassa ja siten osallistua kertausharjoituksiin. Jos terveydentila on merkittävästi muuttunut asepalveluksen jälkeen, on uusi luokitus yleensä C. Tällöin jäädään edelleen reserviin, ja voidaan tarvittaessa määrätä ei-aseelliseen palvelukseen sodan aikana.

Rauhanturvaajaksi päästäkseen asepalvelus on pitänyt suorittaa A-luokassa ja oltava edelleen A-luokituksessa terveydentilaltaan. Käytännössä suolistosairaus on este rauhanturvatehtäville.