IBD eli tulehdukselliset suolistosairaudet

Tulehduksellisista suolistosairauksista käytetään yleisesti lyhennettä IBD (Inflammatory Bowel Diseases). Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa sekä välimuotoinen koliitti.

IBD yleistyy voimakkaasti. Suomessa oli vuoden 2024 alussa yli 60 000 IBD-diagnoosin saanutta, ja nykyään yli 2 500 suomalaista saa vuosittain diagnoosin*. IBD ei tartu, eikä sen IBD:n syytä vielä tiedetä. Alttius sairastumiseen on liitetty muutamiin geeneihin, mutta sairauden puhkeamiseen epäillään liittyvän myös joitain ympäristötekijöitä. Koska IBD on yleisempää länsimaissa kuin kehittyvissä maissa, on syitä etsitty mm. ruokavaliosta, antibioottien käytöstä sekä hygieniatasosta. On myös todettu, että alhaiset D-vitamiinitasot liittyvät alttiuteen sairastua IBD:hen, mutta vielä tutkijat eivät osaa sanoa, kumpi on syy ja kumpi seuraus.

Tällä sivulla kerrotaan perustietoa IBD-sairauksista. Alasivuilta löydät tarkempaa tietoa sairauksien oireista, hoidoista, tähystystutkimuksista ja laboratoriokokeista sekä ravitsemuksesta ja elämästä IBD:n kanssa. Lapsi sairastaa-sivulle ja Arki ikääntyvänä-sivuille on koottu näihin ikävaiheisiin liittyvää tietoa.

*Korvausoikeusnumero 208 (haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti) oli vuoden 2023 lopussa 60 236 henkilöllä. Uuden diagnoosin vuoden 2023 aikana sai 3 003 henkilöä. Lähde: Kelan tilasto

IBD:n syytä ei tiedetä
Crohnin tauti
Haavainen paksusuolentulehdus (colitis ulcerosa)
Välimuotoinen koliitti

IBD:n syytä ei tiedetä

IBD:n syytä ei vielä tiedetä. Psyykkisten tekijöiden ei ole todettu aiheuttavan sairautta, mutta stressi lisää oireita. Koska IBD on yleisempää länsimaissa kuin kehittyvissä maissa, on syitä etsitty muiden muassa ruokavaliosta, antibioottien käytöstä sekä hygieniatasosta. On myös todettu, että alhaiset D-vitamiinitasot liittyvät alttiuteen sairastua IBD:hen, mutta vielä ei tiedetä, kumpi on syy ja kumpi seuraus.

Ruokavaliosta IBD:n aiheuttajaa ei ole löydetty, vaikka monilla potilailla on kokemuksia siitä, että jotkut tietyt ruoka-aineet aiheuttavat suolisto-oireita. Sairautta ei voida myöskään parantaa ruokavaliolla. Lisätietoa ruokavaliosta ja IBD:stä löydät ravitsemussivultamme.

Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta IBD:hen sairastumiseen. Ensimmäisen asteen sukulaisilla riski sairastua Crohnin tautiin on noin 14–15 % kertaa keskimääräistä suurempi. Haavaiseen paksusuolentulehdukseen sairastuneiden lapsilla on noin 10–20 %:n riski sairastua IBD:hen. Jos molemmilla vanhemmilla on sairaus, riski on noin 30–50 %. Perinnöllisten tekijöiden lisäksi on ilmeisesti olemassa yksi tai useampi ympäristötekijä, joka laukaisee sairauden ihmisellä, jolla on siihen alttius.

Crohnin taudissa näyttää siltä, että sairastuneilla suoliston oma puolustusjärjestelmä reagoi poikkeuksellisen voimakkaasti ja pitkäaikaisesti ulkoiseen ärsykkeen aiheuttamaan tulehdukseen, joka normaalista poiketen ”jää päälle”. Bakteerien ja virusten on epäilty aiheuttavan Crohnin tautia, mutta toistaiseksi näistä ei ole löytynyt aiheuttajaa. Tupakoitsijoilla on suurempi riski sairastua Crohnin tautiin kuin tupakoimattomilla, ja tupakoitsijan sairaus on usein vaikeampi kuin tupakoimattoman.

Crohnin tauti

Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella suusta peräaukkoon, yleisimmin kuitenkin paksusuolessa tai ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa. Tavallisimpia oireita tällöin ovat vatsakivut, ripuli, veriuloste, kuumeilu ja laihtuminen. Suun Crohnin taudin tyypillisiä oireita ovat närästys, suun kuivuminen, haavaumat ja aftat. Diagnoosi tehdään tähystyksen ja koepalojen avulla. Sairautta hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa leikkauksella.

Sairaus alkaa useimmiten nuoruusvuosina ja on hiukan yleisempi naisilla kuin miehillä. Lapsuusiässä Crohnin taudin keskimääräinen sairastumisikä on 12 vuotta. Diagnooseja tehdään yhä nuoremmille lapsille. Suomessa sairastuu Crohnin tautiin vuosittain yhdeksän ihmistä sataatuhatta kohti. Crohnin taudin esiintyvyys on 150–200 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa

Haavainen paksusuolentulehdus (colitis ulcerosa, krooninen koliitti) sijaitsee tavallisesti sekä paksusuolen että peräsuolen alueella. Tavallisimpia oireita ovat ripuli, veriuloste ja vatsakivut. Diagnoosi tehdään paksusuolentähystyksen (kolonoskopia) ja koepalojen avulla. Sairautta hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa leikkauksella.

Haavaista paksusuolentulehdusta esiintyy yksinomaan paksusuolessa vaihtelevan laajuisella alueella alkaen yleensä peräsuolesta. Proktiitti on ainoastaan peräsuolen alueella oleva tulehdus. Vasemmanpuoleiseksi koliitiksi kutsutaan tulehdusta, joka on levinnyt ylemmäs paksusuoleen aina vasemmanpuoleisten kylkiluiden alla olevaan mutkaan asti. Koko paksusuolessa esiintyvä sairaus on totaalikoliitti. Alun perin vain peräsuolessa ollut tulehdus saattaa myöhemmin laajentua jopa koko paksusuoleen.

Lapsuusiässä keskimääräinen sairastumisikä on kahdeksan vuotta. Suomessa haavaiseen paksusuolentulehdukseen sairastuu vuosittain noin 20 ihmistä sataatuhatta kohti. Haavaisen paksusuolentulehduksen esiintyvyys on 300–400 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Välimuotoinen koliitti

Varsinkin sairauden alkuvaiheessa vain paksusuolessa esiintyvää Crohnin tautia ei aina voida erottaa haavaisesta paksusuolitulehduksesta, ja silloin puhutaan välimuotoisesta koliitista (indeterminate colitis) tai luokittelemattomasta koliitista. Osa välimuotoisesta koliitista osoittautuu myöhemmin Crohnin taudiksi. Lääkehoidon valintaan erotusdiagnoosi ei kuitenkaan vaikuta.