Narsisseja.

Jaksaminen

Elinajanodote kasvaa koko ajan, ja ihmiset ovat ikääntyessään yhä paremmassa kunnossa. Myös elämänhallinta ja tyytyväisyys elämää kohtaan on kasvanut ikääntyvien keskuudessa. Ihmiset ovat yksilöllisiä, joten on tärkeää muistaa, että jokainen ikääntyy omalla tavallaan, myös sairauksien kanssa. Sairauteen sopeutuminen on yksilöllistä. Sairastuminen aiheuttaa monenlaisia tunteita, jotka eivät kysy lupaa tulla. On hyvä oppia tunnistamaan tunteensa ja hyväksymään ne.

Suolistosairauksiin saattaa liittyä häpeää, koska ne liittyvät ihmisen intiimeihin asioihin. Avoimuus auttaa tässäkin asiassa jaksamaan ja hälventämään häpeää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että omista henkilökohtaisista asioista voi puhua juuri tai vain sen verran, kuin itsestä hyvältä tuntuu. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa suhtautua niin sairauteen kuin muihin kin elämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Haastavat tilanteet opettavat ongelmanratkaisutaitoja ja resilienssiä, eli joustavuutta suhtautua asioihin. Aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, miten omaan tai toisen sairauteen suhtautuu. Jos sairastamista on pidetty heikkoutena, voi olla vaikeuksia sopeutua omaan sairauteen.

On tärkeää muistaa, että sairastuminen on hyvin harvoin kenenkään syytä, eikä sitä ole itse voinut itselleen aiheuttaa. Pitkäaikaissairaus kuluttaa voimavaroja eri tavoin sairauden eri vaiheissa. Suolistosairauksissa erityisen kuluttavaksi koetaan usein ennalta-arvaamattomasti vaihtuvat akuutti- ja remissiovaiheet, eli sairauden vaihteleva aktiivisuus ja rauhallisuus. Arkea voi helpottaa, jos oppii nauttimaan remissiovaiheista, eikä jo ennakkoon pelkää mahdollisesti tulevaa akuuttivaihetta. Eläminen nykyhetkessä ilman suurta huolta tulevasta antaa voimia kestää tulevaisuudessa mahdollisesti tulevat haasteet. Akuuttivaiheessa voi helpottaa tieto, ettei se kestä loputtomiin.

Joskus sairauteen ja sairastamiseen voi väsyä. Tällöin puhutaan hoitoväsymyksestä. Jos kokee tällaisia tunteita, asia kannattaa ottaa puheeksi omassa hoitopaikassa. Vaikka mielialaan liittyvät haasteet johtuisivatkin sairaudesta, voi siihen saada ammattilaisilta apua. Oman jaksamisen kannalta on tärkeää muistaa, että sairaus on vain yksi osa sairastavaa, henkilö ei ole pelkästään yhtäkuin sairautensa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sairaus kuormittaa eri tavoin eri aikoina. On aikoja, jolloin ei edes muista sairautta ja toisinaan se tuntuu täyttävän koko elämän. Jokaisen selviytymiskeinot ovat yksilöllisiä.

On hyvä olla monia taitoja ja keinoja, jotka auttavat jaksamaan. Mitä monipuolisemmin ihminen niitä käyttää, sitä paremmin hän selviytyy haasteistaan. Sairaudet voivat kuormittaa, aiheuttaa eristäytymistä ja sitä kautta yksinäisyyttä. Kuormittavuutta ja yksinäisyyttä voi kuitenkin vähentää esimerkiksi vertaistuen avulla. Sairauden taakkaa voi keventää puhumalla muiden saman kokemuksen jakavien kanssa. Vertaistuki voi tarjota myös tunteen siitä, ettei ole yksin sairauden kanssa. Myös läheisten antama ja saama tuki on tärkeää. Vertaistukea on tarjolla esimerkiksi ajasta ja fyysisestä paikasta riippumattomasti verkossa, eri paikkakunnilla vapaaehtoisten järjestäminä vertaistapaamisina, sekä erilaisina kursseina ja teemapäivinä. Tietoa IBD ja muut suolistosairaudet ry:n monipuolisesta vertaistoiminnasta löydät Vertaistuki-osiosta.

Jaana Kotirannan luento liittyen jaksamiseen