För företag

Allt fler tjänsteleverantörer vill även betjäna specialintressegrupper. Handikapparkering nära butiken, större parkeringsrutor för barnfamiljer, rullstolsramper och handikapptoaletter underlättar butiksbesök för rörelsehindrade. Toapasset är också en form av tillgänglighet! Den ifrågavarande toaletten behöver inte vara handikapputrustad för att företaget ska kunna börja använda Toapasset.

Vårt mål är att näringsidkare, handlare och andra offentliga aktörer ska hjälpa Toapassinnehavare, alltså patienter med tarmsjukdomar, endometrios, PCOS, vulvodyni, tarmcancer, neurologiska sjukdomar, prostatacancer, olika former av gynekologisk cancer, urinblåsecancer, neuroendokrina tumörer och scleroderma, att få tillgång till specialintressegruppstjänster, genom att dessa aktörer öppnar sina toaletter för Toapassinnehavare. Tjänsteleverantörerna kan exempelvis beställa gratis klistermärken med texten ”Vi accepterar Toapasset” att sätta fast på toalettdörren. Klistermärket visar att Toapassinnehavare är välkomna att använda butikens toalett.

Företag som tar Toapasset i bruk kan ge personer med ovan nämnda sjukdomar ett mera fullgott liv. Vissa personer med dessa sjukdomar kan tvingas uppehålla sig i närheten av en toalett p.g.a. sjukdomen. När man vet att det finns en Toapass-toalett längs med den väg man tar vågar man kanske röra sig längre bort.

Om du vill publicerar vi gärna företagets uppgifter på Toapassets Facebook-sida och i förteckningen över Toapass-toaletter.

Intresserad? Underbart! Anslut dig till Toapass-toaletterna genom att fylla i anslutningsblanketten.