Kansainväliset tilanteet

Oikeus ulkomailla tapahtuvaan hoitoon riippuu maasta sekä oleskelusi pituudesta. Kohdemaan terveyspalveluista kannattaa ottaa selvää jo ennen matkaa.

Maakohtaista tietoa terveyspalveluista – EU-terveydenhoito.fi

Ennen matkaa pyydä lääkäriltä englanninkielinen todistus, jossa kerrotaan sairaudesta kansainvälisin ICD-koodein sekä lääkityksestä vaikuttavan aineen mukaan. Lääkkeiden kauppanimet voivat erota eri maiden välillä. Todistuksessa on hyvä mainita myös hoitava taho Suomessa sekä lähin omainen. Lääkärin kanssa kannattaa keskustella myös mahdollisista ylimääräisistä lääkkeistä ja toimintaohjeista ongelmatilanteissa.

Matka Pohjoismaissa
Matka Euroopassa
Matka EU:n ulkopuolella
Vaihto-opiskelu
Lääkkeet matkalla

Matka Pohjoismaissa

Pohjoismaissa matkustaessasi olet oikeutettu välttämättömään sairaanhoitoon Suomen passia tai henkilökorttia näyttämällä. Jos sairauden vuoksi joudutaan järjestämään poikkeuksellinen kuljetus kotimaahan, eurooppalainen sairaanhoitokortti korvaa kuljetuksen kustannuksia.

Matka Euroopassa

Kelan ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC) oikeuttaa välttämättömään hoitoon EU- ja ETA-maissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta. Hoito annetaan oleskelumaan käytännön mukaisesti.

Hoito tulisi saada samaan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden. Hoidosta maksetaan paikallinen omavastuu, ja hoitoa antanut maa laskuttaa loput kustannuksista Kelalta. Sairaanhoitokortti käy julkisessa terveydenhuollossa sekä sairausvakuutussopimuksen tehneissä sairaaloissa ja yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla. Muissa tapauksissa kustannukset on maksettava itse. Korvausta kustannuksista voi hakea jälkikäteen Kelasta.

Asianmukainen matkavakuutus voi korvata hoidosta aiheutuvia lisämaksuja ja omavastuuosuuksia. Vakuutusyhtiöltä kannattaa pyytää ennakkopäätös siitä, mitä suolistosairauden pahenemisesta tai aktivoitumisesta matkalla korvataan.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti korvaa sairauden vuoksi järjestettyjä poikkeuksellisia kuljetuksia kotimaahan ainoastaan Pohjoismaissa.

Lisätietoa:
Eurooppalainen sairaanhoitokortti | Kela.fi
EU-terveydenhoito.fi

Matka EU:n ulkopuolella

Euroopan ulkopuolella voit saada hoitoa paikallisen asiakasmaksun hintaan ainoastaan Australian julkisessa terveydenhuollossa, kun esität Kela-kortin ja passin. Muissa maissa joudut maksamaan hoidon kaikki kustannukset itse. Hanki siis matkavakuutus!

Pyydä vakuutusyhtiöltä ennakkopäätös siitä, mitä suolistosairauden pahenemisesta tai aktivoitumisesta matkalla korvataan. Pääsääntöisesti pitkäaikaissairauden pahenemisesta korvataan vain ensiapuluonteinen hoito korkeintaan viikon ajalta. Ylimääräisiä matkakuluja tai erityistä sairaankuljetusta kotimaahan ei siis yleensä korvata.

Jos sairaus on aktivoitunut jo ennen matkaa, ei hoidosta välttämättä korvata mitään.

Vaihto-opiskelu

Vaihto-opiskelu katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi, jolloin pysyt Suomen sairausvakuutuksessa. Oikeus hoitoon määräytyy tällöin Suomen ja kohdemaan välisten sopimusten mukaisesti. Muista varmistaa lääkehoitosi jatkuvuus etukäteen!

EU- ja ETA-maissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Australiassa oleskellessasi saat hoitoa paikallisen asiakasmaksun hinnalla Kela-korttia ja passia näyttämällä. Vaihto-opiskelijana voit saada paikallisen asiakasmaksun hintaista hoitoa myös Québecissa, jos sinulla on Kelan myöntämä ja rekisteröimä todistus.

Voit tarkistaa Kelasta, kuulutko opiskelusi aikana edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Kela selvittää sinulle hoito-oikeutesi kohdemaassa sekä Suomessa. Tarkista myös matkavakuutuksesi ehdot.

Lisätietoa:
Opiskelijan sairaanhoito ulkomailla – EU-terveydenhoito.fi
Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva ulkomailla | Kela.fi

Lääkkeet matkalla

Ota mukaan riittävästi lääkkeitä sekä tuloste lääkkeiden resepteistä. Yksittäisen reseptin tai yhteenvetotulosteen voit tulostaa Omakannasta. Pakkaa lääkkeet huolellisesti niiden alkuperäispakkauksissa ja kuljeta ne käsimatkatavaroissa.

Reseptillä voit todistaa mukanasi olevien lääkkeiden tarpeellisuuden esimerkiksi tullissa tai turvatarkastuksessa. Joidenkin lääkkeiden maahantuontiin voi myös liittyä rajoituksia.

Mikäli sinun pitää ostaa reseptilääkkeitä EU- tai ETA-maasta, pyydä lääkäriltä paperinen lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Osassa valtioista käy myös sähköinen resepti. Tulostetta ei saa tulostettua itse Omakannasta eikä sillä voi ostaa lääkkeitä Suomessa.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tarvitset paikallisen lääkärin kirjoittaman reseptin.

Voit saada korvauksia ulkomailla ostetuista lääkkeistä, jos vastaava lääke on Suomessa korvattava.

Lisätietoa:
Lääkkeiden ostaminen ulkomailta – EU-terveydenhoito.fi
Ulkomaanmatka ja lääkekorvaus | Kela.fi
Kansainvälinen sosiaaliturva | sosiaaliturvaopas.fi

Lisää vinkkejä matkustamiseen löydät sivujemme Elämässä-osiosta.