Lääkkeet

Lääkekorvaukset
Erityiskorvattavuuden haku ja uusi Kela-kortti
Vuosiomavastuu eli lääkekatto
Itse pistettävät lääkkeet
Lääkevaihto

Lääkekorvaukset

Kela korvaa sairauden hoitoon määrättyjä reseptilääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita, jotka kuuluvat korvausjärjestelmään. Korvauksia maksetaan vasta, kun 50 euron alkuomavastuu on täyttänyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia tai nuoria.

Korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä päättää lääkkeiden hintalautakunta (Hila). Korvausluokkia on kolme:

  • peruskorvaus 40 %
  • alempi erityiskorvaus 65 %
  • ylempi erityiskorvaus 100 %; maksat omavastuuta 4,50 € /lääke

Perus- ja erityiskorvattavuus voidaan myös rajata tiettyihin käyttötarkoituksiin. Korvaukset vähennetään lääkkeen hinnasta.

Voit ostaa kerralla korvattuna 3 kuukauden lääkemäärän. Erityisen kalliiden lääkkeiden (yli 1 000 euroa) kohdalla voit ostaa korvattuna enintään 1 kuukauden lääkemäärän.

Lisätietoa:
Lääkekorvaukset | Kela.fi
Pikaopas lääkekorvauksiin | Kela.fi

Erityiskorvattavuuden haku ja uusi Kela-kortti

Useat suolistosairauksien, erityisesti IBD:n, hoitoon käytettävät lääkkeet kuuluvat alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %). Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitaan Kelan myöntämä korvausoikeus, jonka jälkeen saat uuden Kela-kortin. Korvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että Kelan vaatimat myöntöperusteet toteutuvat.

Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla lausunnolla. Lääkäri sopii kanssasi siitä, kumpi teistä lähettää lausunnon Kelaan. Jos lähetät lausunnon itse, tee se mahdollisimman pian. Lausunnon käsittelyä voi seurata OmaKelasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2016 antaman lausunnon mukaan perusterveydenhuollon piirissä laadittu lääkärintodistus tai -lausunto on maksuton silloin, kun asiakas hakee lääkehoidolle erityiskorvattavuutta. Terveysasemat eivät saa periä maksua näistä todistuksista, koska kyseessä on hoitoon liittyvä todistus.

Kun korvausoikeus myönnetään, saat postitse uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Saat korvauksen lääkkeestä myös ennen Kela-kortin saapumista, sillä apteekki saa tiedon myönnetystä korvausoikeudesta sähköisesti.

Jos olet ostanut lääkettä ennen korvausoikeuden myöntämistä, voit hakea korvausta Kelasta jälkikäteen. Toimita hakemus Kelaan 6 kuukauden sisällä lääkkeen ostopäivästä.

Lisätietoa:
Pikaopas lääkekorvauksiin | Erityiskorvausoikeus | Kela.fi
Näin haet lääkekorvausta | Kela.fi
B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhuollossa – stm.fi

Vuosiomavastuu eli lääkekatto

Korvattavat reseptivalmisteet sekä 50 euron alkuomavastuu kerryttävät vuosittaista lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Lääkekaton ylittyessä sinulla on oikeus lisäkorvaukseen, jolloin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Vuosiomavastuu nollaantuu vuoden vaihteessa.

Vuonna 2024 vuosiomavastuu on 626,94 euroa.

Monelle suolistosairautta sairastavalle lääkekatto voi tulla maksettavaksi kerralla. Alkuvuoden lääkekustannuksiin kannattaakin varautua säästämällä jo edellisenä vuotena. Jos rahat eivät riitä lääkkeisiin, voit hakea toimeentulotukea.

Lisätietoa:
Vuosiomavastuu eli lääkekatto | Kela.fi
Lääkkeet perustoimeentulotuessa ja maksusitoumus apteekkiin | Kela.fi
Toimeentulotuki | Kela.fi

Itse pistettävät lääkkeet

Biologiset lääkkeet voidaan antaa joko itse pistämällä ihon alle tai sairaalassa infuusiona. Monin paikoin hoidoissa ollaan kuitenkin siirrytty tai siirtymässä itse pistettäviin lääkkeisiin, ellei sille ole erityistä estettä. Muutoksella säästetään kustannuksissa sekä vapautetaan hoitohenkilöstön aikaa muihin tehtäviin.

Yhdistyksen tietoon ei ole kantautunut ongelmia itse pistettävien lääkkeiden tehon tai käytettävyyden osalta. Monelle itse pistettävät lääkkeet ovat tuoneet helpotusta arkeen, kun tarve käydä sairaalassa on vähentynyt. Uusi ja erilainen hoitomuoto voi ymmärrettävästi kuitenkin jännittää. Omista tuntemuksista on hyvä keskustella lääkärin kanssa.

Itse pistettävät lääkkeet annetaan antolaitteella. Eri valmisteiden antolaitteiden välillä voi olla eroavaisuuksia, jonka vuoksi sairastavalle on tarjottava ohjausta niiden oikeaa käyttöä varten. Neuvoa saa lääkäriltä, IBD-hoitajalta tai apteekista.

Lääkevaihto

Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin määräämän lääkevalmisteen vaihtokelpoiseen rinnakkaisvalmisteeseen. Rinnakkaisvalmisteet ovat teholtaan yhtä hyviä kuin alkuperäiset valmisteet, mutta ovat yleensä halvempia. Rinnakkaisvalmisteet lisäävät lääkkeiden välistä kilpailua, jolloin hinnat alenevat. Matalammat hinnat tuovat säästöjä sekä lääkkeitä käyttävälle että KELA:lle.

IBD:n hoitoon käytettyjen biologisten lääkkeiden lääkevaihto on mahdollista 1.10.2024 alkaen. Vaihto ei koske alaikäisiä biologisten lääkkeiden käyttäjiä. Jos kiellät lääkevaihdon, joudut maksamaan valmisteiden välisen erotuksen itse.

Lääkevaihtoon siirtymisen helpottamiseksi vuoksi lääkäreitä on jo vuoden 2023 alusta velvoitettu määräämään biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista edullisinta vaihtokelpoista valmistetta.

Biosimilaarit sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäinen lääke ja molempien lääkkeiden teho sekä turvallisuus on samanlainen. Lääkevaihdon yhteydessä henkilölle on annettava valmisteen mukainen lääke- ja laiteneuvonta.

Kaikissa tilanteissa edullisinta vaihtoehtoa ei ole pakko määrätä. Lääkärin on mahdollista määrätä muu kuin edullisin lääkevalmiste lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella. Peruste tulee kirjata selkeästi ja yksilöidysti sähköisen reseptin perustelukenttään tai potilasasiakirjoihin. Apteekki ei vaihda biologista lääkettä edullisempaan valmisteeseen, jos reseptissä on lääkärin vaihtokielto.