Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Verovelvollinen voi saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden perusteella. Myös työttömyys tai elatusvelvollisuus voivat olla peruste alentumisvähennyksen saamiseen.

Suurten sairauskulujen perusteella vähennyksen voi saada, kun verovelvollisen ja hänen perheensä yhteenlasketut sairauskustannukset ovat vuoden aikana vähintään 700 euroa. Samanaikaisesti sairauskulujen tulee olla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Kuitit sairauskuluista on säilytettävä itse.

Koko perheen eli myös puolison ja alaikäisten lasten tulot sekä varallisuus vaikuttavat vähennyksen saantiin. Vähennys ansioituloista on enintään 1 400 euroa.

Lue lisää:
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys – vero.fi