Asiakasmaksut ja matkakorvaukset

Asiakasmaksut ja terveydenhuollon maksukatto
Asiakasmaksun pienennys
Matkakorvaus ja matkakatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Hyvinvointialue määrää ja perii järjestämisvastuullaan olevien palveluiden maksuista sekä niihin rinnastettavista omavastuista.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka on vuonna 2024 762 euroa. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä sen piiriin kuuluvista palveluista. Lyhytaikainen laitoshoidon ns. ylläpitomaksu on edelleen maksullista, mutta sen määrä alenee. Alle 18-vuotiaiden hoidosta kertyvät maksut lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä, joten säilytä alkuperäiset maksukuitit. Kun maksukattosi täyttyy, saat todistuksen hoitoyksiköstä, jossa maksukattosi on täyttynyt.

Lue lisää:
Terveydenhuollon maksukatto – stm.fi
Sairaanhoidon maksut ja korvaukset | sosiaaliturvaopas.fi

Asiakasmaksun pienennys tai perimättä jättäminen

Terveydenhuollon maksut eivät saa vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuudesta huolehtimisesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin voi hakea alentamista tai perimättä jättämistä omalta hyvinvointialueelta. Lisätietoa hakumenettelyistä saa sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä tai hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Hyvinvointialue arvioi maksun alentamisen edellytykset yleensä asiakkaan hakemuksen perusteella. Asiasta annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös, joten siihen voi hakea oikaisua. Ohjeet oikaisupyyntöön annetaan päätöksen yhteydessä.

Jos asiakasmaksuihin ei myönnetä pienennystä, voit hakea sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimia.

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut – stm.fi
Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa | Kela.fi

Matkakorvaukset ja matkakatto

Kela korvaa sairauden vuoksi aiheutuneita matkakustannuksia. Kustannuksia korvataan myös kuntoutuksesta, jos sinulla on Kela tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Matkakorvausta saadaan halvimman matkustustavan mukaan vakinaisen kotiosoitteen ja lähimmän hoitopaikan väliseltä matkalta.

Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo. Jos julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista terveydentilan tai puutteellisten yhteyksien vuoksi, voi korvausta saada esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. Taksin käyttö terveydentilan vuoksi vaatii terveydenhuollon antaman todistuksen.

Matkojen omavastuu on 25 euroa/suunta, jonka ylittävän osuuden Kela korvaa. Matkakuluilla on omavuosittainen matkakatto, joka on 300 euroa/kalenterivuosi. Myös omavastuuosuudet sekä sitä edullisemmat matkakulut kerryttävät maksukattoa, joten kaikki matkakuitit kannattaa säilyttää. Korvausta matkoista tulee hakea kuuden kuukauden sisällä matkan maksamisesta.

Lue lisää:
Matkakorvaukset | Kela.fi
Sairaanhoidon maksut ja korvaukset | sosiaaliturvaopas.fi