Sairauspäivärahat

Sairauspäivärahat korvaavat alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiomenetystä. Työkyvyttömyys arvioidaan työhön, josta on sairauden vuoksi joutunut jäämään pois.

Kela maksaa sairauspäivärahaa 16-67-vuotiaalle hakijalle, joka ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä. Sairauspäiväraha voidaan maksaa täysi- tai osamääräisenä riippuen siitä, kuinka paljon henkilö kykenee työskentelemään.

Sairauspäiväraha
Omavastuuaika
Sairauspäivärahan suuruus
Sairauspäivärahan kesto
Osasairauspäiväraha

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha koskee ansiotyössä olevia, yrittäjiä, päätoimisia opiskelijoita, työttömiä työnhakijoita, omais- ja perhehoitajia, oman talouden hoitajia sekä vuorottelu- tai sapattivapaalla olevia. Alle 68-vuotias eläkkeensaaja, joka tekee eläkkeellä ollessaan töitä, voi myös saada sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan hakemiseen tarvitaan lääkärinlausunto A tai B. A-lausunnolla sairauspäivärahaa voi saada kuitenkin enintään 60 arkipäivältä. Päivärahaa on haettava 2 kuukauden sisällä työkyvyttömyyden alkamisesta.

Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä. Sairauspäivärahan ratkaisemiseen osallistuu tarvittaessa asiantuntijalääkäri. He arvioivat hoitavan lääkärin lausunnon perusteella asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä sitä, täyttyvätkö työkyvyttömyyden lainsäädännölliset kriteerit.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta.

Omavastuuaika

Hakijalla on oikeus päivärahaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti omavastuuajan, joka on yleensä sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin, arkipyhät pois lukien. Yleensä työnantaja maksaa palkkaa omavastuuajalta työehtosopimuksen mukaiseksi.

Työtön työnhakija voi hakea omavastuuajalta työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta tai Kelasta. Sairauspäivärahan hakemisen yhteydessä, työnhaku Työ- ja elinkeinovirastossa on syytä pitää kuitenkin voimassa. Näin menetellen turvaa toimeentulon, jos Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen.

YEL- vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on vain sairastumispäivä. MYEL-vakuutetulla omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme kalenteripäivää. Omavastuuajalta voi saada YEL- ja/tai Mela-päivärahaa.

Lisätietoa sairauspäivärahan omaavastuuajoista Kelan sivuilta.

Sairauspäivärahan suuruus

Päivärahan suuruus perustuu vuosituloon, joka lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen.

Jos tuloja ei ole tai ne ovat hyvin pienet, hakija saa vähimmäispäivärahaa. Vähimmäismäärä on 31,99 euroa/arkipäivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin, arkipyhät pois lukien. Muut samanaikaiset etuudet ja eläkkeet voivat vaikuttaa vähimmäismäärän suuruuteen.

Oman sairauspäivärahan määrää voi arvioida Kelan sivuilla olevalla laskurilla.

Sairauspäivärahan kesto

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta. Sairauden pitkittyessä Kela arvioi, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteen.

Kuntoutustarve on selvitetään viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on saatu 60 arkipäivää. Kela lähettää tällöin kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksen vaihtoehdoista ja järjestäjistä. Kuntoutustarve selvitetään myös ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 arkipäivää. 150 arkipäivän jälkeen saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutusmahdollisuuksista sekä työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.

Kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaika (300 arkipäivää), saman sairauden vuoksi voi saada sairauspäivärahaa vasta, kun on ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos palaat enimmäisajan jälkeen työhön ja työskentelet yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää, voit saada sairauspäivärahaa vielä 50 lisäpäivältä.

Sairauspäivärahaa voi saada, jos sairastuu enimmäisajan täytyttyä kokonaan uuteen sairauteen. Jos sairaus jatkuu yli voi hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä (kela.fi).

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16-67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Tarkoituksena on tukea työssä pysymistä tai sinne paluuta sairausloman jälkeen. Työajan sekä työmäärän on osasairauspäivärahalla vähennyttävä 40-60 % aikaisemmasta.

Osasairauspäiväraha on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Järjestelyistä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikainenkaan työ ei saa vaarantaa henkilön terveyttä tai toipumista.

Osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 ja enintään 150 arkipäivää. Osasairauspäivärahaa voi saada, vaikka olisi jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahan on puolet sairauspäivärahan määrästä.

Lue lisää osasairauspäivärahasta Kelan sivuilta.