Kokemustoiminta

Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa suolistosairaiden kokemuksellista tietoa hyödynnetään mediassa, sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ammatillisissa koulutuksissa eri oppilaitoksissa. Koulutetut kokemustoimijat jakavat tietoa, jolla lisätään ymmärrystä suolistosairautta sairastavia kohtaan. Toisin kuin vertaistukijat, kokemustoimijat välittävät kokemuksellista tietoa henkilöille, joilla ei ole samaa kokemusta.

Kokemustoiminta antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta, mitä on elää elinikäisen sairauden kanssa. Ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen arkeen.

Kokemustoimija voi pitää omaan kokemustietoonsa pohjautuvia puheenvuoroja, häntä voi haastatella tai hän voi kirjoittaa artikkelin omasta sairaustarinastaan. Myös etäyhteydellä pidetyt puheenvuorot ovat mahdollisia. Jokaisella kokemustoimijalla on oma tarina kerrottavaan. Yhtä kokemustoimijan prototyyppiä ei ole, jokainen toimii omana persoonallisena itsenään. Kokemustoimija voi myös kertoa tarinansa jostain tietystä näkökulmasta ja tarinan pituutta voi muokata tilaisuuden tarkoituksen mukaisesti.

IBD ja muut suolistosairaudet ry kuuluu Kokemustoimijaverkostoon, johon kuuluu miltei 40 eri sairaus- ja vammaisryhmää edustavaa yhdistystä ja liittoa sekä niiden noin 600 kokemustoimijaa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kokemustoimijoihin saa yhteyden joko järjestösuunnittelija Susanna Nikkasen kautta: puhelimitse 045 124 0110 tai sähköpostilla susanna.nikkanen@ibd.fi tai https://kokemustoimintaverkosto.fi/ –sivuston kautta.

Tutustu kokemustoimijoihin alasivujemme kautta!