Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Yritysyhteistyön periaatteet

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n tavoitteena on edistää IBD:tä eli tulehduksellisia ja muita suolistosairauksia sairastavien oikeuksien toteutumista ja hyvinvointia. Olemme keränneet tälle sivulle periaatteet, joita noudatamme yritysyhteistyössä.

  • Yritysyhteistyö ei saa olla ristiriidassa yhdistyksen arvojen kanssa
  • Yhdistyksen tulee kaikissa tilanteissa säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja riippumattomuutensa oman toimintansa ja yhteistyön toteuttamisen osalta
  • IBD ja muut suolistosairaudet ry toimii puolueettomasti ja tasapuolisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Yritysyhteistyö ja kumppanuussopimukset ovat yhdistyksen toiminnan rahoittamista sellaisten liikeyritysten kanssa, jotka haluavat edistää yhdistyksen kohderyhmän hyvää elämänlaatua, palveluiden kehittämistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista
  • Sponsoroinnilla ja yhteistyösopimuksilla on täydentävä rooli yhdistyksen toimintojen rahoituksessa. Yhdistyksen ydintoiminnot eivät saa joutua riippuvaiseksi millään tavalla edellä mainituista rahoituksista
  • Yhdistyksen eri toiminnot ovat avoinna tukijoille ja kumppanuussopimuksille sillä edellytyksellä, etteivät ne vaikuta kielteisesti toiminnan sisältöön
  • Sponsorointi- ja kumppanuussopimuksissa ei tehdä sellaisia sitoumuksia, joita ei voisi julkistaa
  • Toiminnassa noudatetaan Lääketeollisuus ry:n eettisiä ohjeita