Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely IBD ja muut suolistosairaudet ry:ssä

Uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Uusi asetus edellyttää toimia kaikilta henkilörekisterien pitäjiltä.

Uuden asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Asetus ei välttämättä muuta kaikkea henkilötietojen käsittelyyn liittyvää eikä estä tarpeellisten tietojen käsittelyä. Tähänkin saakka rekistereitä on voinut ylläpitää yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi, henkilötietoja on pitänyt käsitellä huolellisesti ja rekistereistä on pitänyt laatia tietosuojaselosteet.

Suurimmat asetuksen tuomat muutokset ovat:

  • Rekisterinpitäjän tulee voida osoittaa noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä aktiivisesti.
  • Rekistereihin tallennettavien henkilöiden oikeudet laajenevat
  • Tietosuojarikkomuksista tulee ilmoittaa välittömästi

Uuden asetuksen myötä IBD ja muut suolistosairaudet ry:n käyttämää FloMembers-jäsenrekisterin tietoturvaa on lisätty. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa tietosuojaa koskevien asioiden täsmentyessä.

Asiakirjat PDF-muodossa

Seloste henkilötietojen käsittelystä IBD ja muut suolistosairaudet ry:ssä

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Sopeutumista tukevien kurssien tietosuojaseloste

Mediayhteystietojen tietosuojaseloste

Saavutettavat tiedostomuodot saatavissa sähköpostitse pyydettäessä, info@ibd.fi .