Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Strategia ohjaa toimintaa

Yhdistyksemme strateginen toiminta-ajatus on edistää suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä hyvinvointia.

Arvojemme mukaisesti olemme:

  • Rohkea: uudistuva, kehittyvä ja ajanmukaisesti kohderyhmämme tarpeisiin vastaava
  • Avoin: yhdenvertainen, helposti saavutettava ja lähestyttävä
  • Yhteisöllinen: toimintaan, tekemiseen ja vaikuttamiseen mukaan ottava

Strategisina linjauksina:

  • Luomme toimivan mallin, jolla pyrimme tavoittamaan jokaisen suolistosairauteen sairastuneen terveydenhuollon palveluissa ja saamaan heidät yhdistyksen palveluiden ja toiminnan piiriin
  • Vahvistamme järjestön identiteettiä ja mainetta kattamaan kaikki suolistosairaudet
  • Tarjoamme Suomen parasta tukea vapaaehtoistoimijoille ja tuplaamme vapaaehtoistoimijoiden määrän

Menestyksen tueksi viestimme ja vaikutamme aktiivisesti ja monikanavaisesti, monipuolistamme yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, kumppanijärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä koulutamme lisää vapaaehtoistoimijoita ja tuemme heitä tehtävissään.

Vuosikokous hyväksyi 18.5.2024 esityksen strategiaksi vuosille 2024-2027.