Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan

 • jäsenmaksutuotoilla (noin 221 400 €)
 • STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) vuodelle 2021 myönnetyillä avustuksilla seuraavasti:
  • yleisavustus 199 000 €
  • sopeutumisvalmennustoimintaan kohdennettu toiminta-avustus 54 972 €
  • vapaaehtois- ja vertaistoimintaan kohdennettu avustus 94 165 €
  • TuPe – Tukea perheille -hankkeen avustus 76 000 €
  • TIISE – Tukea ikääntyvän IBD:tä sairastavan elämään -hankkeen avustus 82 000 €

Vuoden 2021 jäsenmaksut:

 • perusjäsenmaksu 27 €
 • perhejäsenmaksu 17 €
 • kannatusjäsenmaksu 400 €

Rahankeräyslupa

Yhdistykselle on voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupahakemuksessa on määritelty kerättyjen varojen käyttötarkoitukseksi IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoiminta ja IBD-sairauksista tiedottaminen. Luvan numero on RA/2019/1154. Tarkemmat tiedot rahankeräysluvasta löydät klikkaamalla tästä >>

Yritysyhteistyö ja kaupunkien toiminta-avustus

Yhdistys tekee yhteistyötä monien yritysten kanssa. Yritysten tuella järjestetään mm. luentotilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita. Yritysten kanssa laaditaan yhteistyöstä kirjallinen, yleiseurooppalaista EFPIA-koodia noudattava sopimus. Näin varmistetaan yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys.

Alueellisen vertaistoiminnan toteuttamiseen haetaan yhdistyksille tarkoitettuja kaupunkien toiminta-avustuksia.