Keskellä lukee: IBD-viikko 1.-7.12.2022. Reunoissa violetilla taustalla valkoiset silhuetit eri-ikäisistä ihmishahmoista.

Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan

 • jäsenmaksutuotoilla (noin 221 400 €)
 • STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) vuodelle 2022 myöntämillä avustuksilla seuraavasti:
  • yleisavustus 199 000 €
  • sopeutumisvalmennustoimintaan kohdennettu toiminta-avustus 54 972 €
  • vapaaehtois- ja vertaistoimintaan kohdennettu avustus 94 165 €
  • TIISE – Tukea ikääntyvän IBD:tä sairastavan elämään -hankkeen avustus 82 000 €
  • Paikka Auki – avustus 30 504 €

Vuoden 2022 jäsenmaksut:

 • perusjäsenmaksu 27 €
 • perhejäsenmaksu 17 €
 • kannatusjäsenmaksu 400 €

Yritysyhteistyö ja kaupunkien toiminta-avustus

Yhdistys tekee yhteistyötä monien yritysten kanssa. Yritysten tuella järjestetään mm. luentotilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita. Yritysten kanssa laaditaan yhteistyöstä kirjallinen, yleiseurooppalaista EFPIA-koodia noudattava sopimus. Näin varmistetaan yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys.

Alueellisen vertaistoiminnan toteuttamiseen haetaan yhdistyksille tarkoitettuja kaupunkien toiminta-avustuksia.

Rahankeräyslupa

Yhdistykselle on voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupahakemuksessa on määritelty kerättyjen varojen käyttötarkoitukseksi IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoiminta ja IBD-sairauksista tiedottaminen. Luvan numero on RA/2022/60.

Lisätietoa: Rahankeräyslupa 19.1.2022 (pdf, ei saavutettava)