Aluevaalit 2022

23.1.2022 järjestetään ensimmäiset hyvinvointialuevaalit. Vaalit käydään Helsinkiä lukuun ottamatta koko Suomessa. Hyvinvointialueiden vastuulla on jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Suuri osa suolistosairaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden palveluista järjestetään jatkossa hyvinvointialueilla. IBD ja muut suolistosairaudet ry kannustaa seuraamaan vaaleja ja äänestämään!

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n aluevaalitavoitteet

Suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asuinpaikasta riippumatta

 • IBD-hoitajia koulutetaan jatkuvasti lisää ja IBD-hoitajille perustetaan riittävästi virkoja 
 • Perus- ja erikoistason terveyspalvelujen yhteistyö ja hoitoketjut toimivat saumattomasti 
 • Jos perustasolle siirretään vastuuta suolistosairaiden hoidosta ja seurannasta, varmistetaan riittävä osaamistaso ja konsultaatiomahdollisuudet 
 • Terveyspalvelujen käytännöt hoitojen, tutkimusten ja seurannan osalta ovat yhtenäisiä kaikkialla Suomessa 
 • Hoito perustuu valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin 
 • Potilaiden arkea sekä sairauden hoitoa ja seurantaa tuetaan erilaisin digitaalisin ratkaisuin 
 • Terveydenhuollon henkilökunta tuntee myös harvinaisiin suolistosairauksiin liittyvät olennaiset asiat 

Suolistosairaat saavat monipuolista ja yksilöllistä tukea

 • Suolistosairaat ja heidän läheisensä saavat monipuolisesti tarvitsemansa tukipalvelut 
 • Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kohtuullisen tasoisia, selkeitä ja yhdenvertaisia asuin- ja hoitopaikasta riippumatta 
 • Pienituloisten maksuja kohtuullistetaan tai jätetään kokonaan perimättä yksilöllisen tilanteen ja maksukyvyn mukaan 
 • Järjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi 
 • Tarvittavat ja itselle soveltuvat hoitotarvikkeet ovat saatavilla helposti ja maksutta hoitotarvikejakelun kautta 
 • Suolistosairaus otetaan huomioon ikäihmisten palveluissa