Kuntavaalit 2021

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kuntavaalitavoitteet 2021

Suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja tukipalveluita 

 • IBD-hoitajia koulutetaan ja heille perustetaan uusia virkoja 
 • Perus- ja erikoistason terveyspalvelujen yhteistyö ja hoitoketjut toimivat saumattomasti 
 • Potilaiden arkea sekä sairauden hoitoa ja seurantaa tuetaan erilaisin digitaalisin ratkaisuin 
 • Myös pitkään suolistosairautta sairastaneille tarjotaan erikoistuneen henkilöstön tukea 
 • Suolistosairaat ja heidän läheisensä saavat monipuolisesti tarvitsemansa tukipalvelut 
 • Pienituloisten terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistetaan tai jätetään kokonaan perimättä yksilöllisen tilanteen ja maksukyvyn mukaan 
 • Ennaltaehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea käytetään pienituloisten sairauteen liittyvien menojen tukemiseksi 

Suolistosairaiden ja heidän läheistensä arki on sujuvaa eri elämäntilanteissa 

 • Kunnat mahdollistavat omille työntekijöilleen joustoja silloin, kun oma tai lapsen sairaus vaatii sitä sekä kehottaa muita työnantajia samaan 
 • Työllisyyspalveluissa tuetaan yksilöllisiä ratkaisuja sairauden ja työn yhdistämiseksi 
 • Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa varmistetaan sairauden vaatimat joustot ja erityisjärjestelyt 
 • Sairauden takia sairauslomalla oleville lapsille varmistetaan laadukas opetus 
 • Vessapassi on käytössä monissa julkisissa rakennuksissa ja yrityksissä suolistosairaiden arjen helpottamiseksi 
 • Tarvittavat ja itselle soveltuvat hoitotarvikkeet ovat saatavilla helposti ja maksutta hoitotarvikejakelun kautta 
 • Suolistosairaus otetaan huomioon ikäihmisten palveluissa 
 • Suolistosairaus oikeuttaa terveyttä edistäviin liikuntaetuihin, kuten erityisuimakorttiin 

Järjestöjen toimintaa tuetaan ja hyödynnetään kunnissa  

 • Järjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi 
 • Järjestöjä tuetaan tarjoamalla käyttöön sopivia tiloja  
 • Diagnoosin saaneet ohjataan vertaistuen ja järjestöjen palveluiden piiriin 
 • Järjestöjen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja niiden tarjoamaa tietoa hyödynnetään kehittämistoiminnassa ja päätöksenteossa 
 • Palveluiden kehittämiseen osallistetaan palveluiden käyttäjiä esimerkiksi asiakas- ja potilasraatien kautta 

IBD ja muut suolistosairaudet ry:s mål i kommunalval 2021

Patienter med tarmsjukdomar får högkvalitativ och individuell vård och stöd

 • IBD-vårdare utbildas och nya IBD-vårdartjänster tillsätts
 • Sömlöst samarbete och oavbrutna vårdkedjor mellan primärvården och den specialiserade sjukvården
 • Digitala lösningar som stöd i patienternas vardag, behandling och uppföljning
 • Också patienter med kroniska tarmsjukdomar erbjuds specialiserat stöd
 • Tarmpatienter och deras anhöriga får det mångsidiga stöd de behöver
 • Rimligare eller inga kundavgifter inom vården för låginkomsttagare utifrån individuella förutsättningar och betalningsförmåga
 • Förebyggande och kompletterande utkomststöd används som stödfinansiering för vård av låginkomsttagare

En smidig vardag i olika livssituationer för tarmpatienter och deras anhöriga

 • Kommunerna ger sina arbetstagare möjlighet till flexibilitet när arbetstagarens egen eller barnets sjukdom kräver det, och uppmanar andra arbetsgivare att göra detsamma
 • Sysselsättningstjänster ger stöd för individuella lösningar där sjukdom och arbete kan kombineras
 • Den flexibilitet och de särskilda lösningar som sjukdomen kräver garanteras inom skolorna och småbarnspedagogiken
 • Högkvalitativ undervisning garanteras för sjuklediga barn
 • Toapass används i många offentliga byggnader och företag för att underlätta vardagen för tarmpatienter
 • Nödvändiga, för patienten lämpliga redskap finns lättillgängliga utan avgift via distribution av förbrukningsartiklar
 • Tarmsjukdomar beaktas inom äldreservice
 • Tarmsjukdom ger rätt till hälsofrämjande motionsförmåner såsom specialsimkort

Föreningsverksamhet får stöd och används aktivt i kommunerna

 • Föreningsverksamhet finansieras långsiktigt och transparent
 • Föreningar får stöd i form av tillgång till lämpliga utrymmen
 • Diagnostiserade patienter slussas till kamratstöd och föreningsverksamhet
 • Mångsidigt samarbete med föreningar där föreningarnas kunskap utnyttjas vid utveckling och beslutsfattande
 • Tjänstebrukarna medverkar aktivt i utvecklingen av tjänsterna genom exempelvis kund- och patientråd