Päivitetty järjestöjen sosiaaliturvaopas julkaistu

Selkeää tietoa sosiaaliturvasta – 15 vuotta täyttävä järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty!

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Järjestelmä voi näyttäytyä epäselvänä erityisesti tiedon jakautuessa eri sivustoille.  Ratkaisuna tähän haasteeseen järjestöt ovat koostaneet jo 15 vuoden ajan yhteistä sosiaaliturvaopasta, josta löytyy yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Sivuille on koottu laajasti ajantasaista tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto.   

Työryhmä ottaa oppaasta vastaan palautetta.  IBD ja muut suolistosairaudet ry:n puolesta opasta on työstämässä sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola (elisa.arvola@ibd.fi). Työryhmän puheenjohtaja on Mielenterveyden keskusliiton sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä (riikka.mettala@mtkl.fi).