Tarve kivunhoitoon sekä potilaanohjaukseen korostui divertikuloosi-kyselyssä

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toteuttaman kyselyn perusteella divertikuloosin ja divertikuliitin hoidossa olisi tulevaisuudessa panostettava kivunhoitoon sekä potilaanohjaukseen.

Jäsenistön toiveesta luotu kysely toteutettiin maaliskuussa 2024. Vastaajia oli 327, joista suurin osa oli yli 50-vuotiaita naisia. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää divertikuloosia sairastavien oirekuvaa sekä hoitokokemuksia.

Divertikuloosi tunnetaan myös suolen umpipussitautina, jossa suolen sisäinen paine aiheuttaa umpipusseja eli divertikkeleitä. Divertikuloosisista puhutaan, kun divertikkeleitä on kymmeniä. Jos divertikkelit tulehtuvat, puhutaan divertikuliitista. Sairaus on yleinen, sillä keski-iän ylittäneistä jopa puolella on joko yksittäisiä divertikkeleitä tai divertikuloosi.

Kyselyn vastauksissa nousi esiin erityisesti sairaudesta aiheutuva kipu, jota koki 89 prosenttia vastaajista. Se oli myös enemmistön mielestä sairauden vaikein oire. Kipua saattaa esiintyä jo divertikuloosissa, mutta divertikuliitissa kipu on usein erittäin suurta. Suurin osa arvioi divertikuliitin kivun ylittävän numeron 8, kun kipua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-10.

– Moni kertoi kipujen vähättelystä ja kivunhoidon puutteellisuudesta. Koettu kipu on kuitenkin aina totta ja siihen tulisi saada hoitavalta taholta tukea, helpotusta ja ohjeistusta, toteaa sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola

Puute kokonaisvaltaisesta ohjauksesta

Divertikuloosin ei ole olemassa parannuskeinoa eikä sen tai divertikuliitin syntymiseen ole olemassa tehokasta ennaltaehkäisyä. Elintapaohjauksella voidaan kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sairauden kehittymiseen ja suolen hyvän tilanteen ylläpitämiseen. Tämä vaatii kuitenkin onnistunutta potilaanohjausta. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ei ollut saanut divertikuloosiin liittyyvää ohjeistusta lainkaan.

Saatu ohjeistus koettiin myös riittämättömäksi. Noin kolme neljästä koki saaneensa riittämättömästi ohjausta liittyen potilasjärjestöön tai stressin vaikutukseen. Jopa puolet kokivat myös liikunnan ja ruokavalion ohjeistuksen riittämättömäksi. Peräti 46 prosenttia piti riittämättömänä jopa perustietoa siitä, mikä sairaus on ja mihin se voi johtaa.

Helposti uusiutuvat tulehdukset, mutta vähäiset komplikaatiot

67 prosenttia vastaajista oli sairastunut divertikuliittiin useammin kuin kerran. Yli puolella uusiutuminen tapahtui alle vuodessa. Monet vastaajista yhdistivät uusiutumiseen stressin sekä ruokavalion.

Divertikuliitin hoitoon oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä, mutta tyytymättömiä oli peräti 22 prosenttia. Kiitosta saivat hoidon nopeus sekä hoitohenkilöstön ystävällisyys. Kriitiikkiä herätti sen sijaan sairauden vähättely, hoitoon pääsemisen vaikeus ja neuvonnan olemattomuus. Monet tunsivat jääneensä sairautensa kanssa yksin.

Jos tarkastellaan komplikaatioita, divertikuliitin hoidossa on päänsääntöisesti onnistuttu melko hyvin. Parannettaavakin on. 87 prosenttia vastaajista ei ollut saanut lainkaan komplikaatioita, mutta 13 prosenttia oli saanut komplikaation vähintään kerran. Suolen puhkeaminen oli toiseksi yleisin komplikaatio märkäpaiseen jälkeen vain prosentin erolla.

– Suolen puhkeaminen on jo vakava komplikaatio, joka voitaisiin mahdollisesti välttää potilasta kuuntelemalla sekä oikea-aikaisella hoidolla, Arvola sanoo.

Tulevaisuuden kehityskohteet

Kyselyn perusteella divertikuloosin sekä divertikuliitin hoidossa on keskityttävä erityisesti hyvään alkuohjaukseen, potilaan aitoon kohtaamiseen sekä kivunhoitoon.

IBD ja muut suolistosairaudet ry viestii kyselyn tuloksista hoitohenkilöstöä sekä hyvinvointialueita, jotta sairauden hyvää hoitoa voidaan kehittää.

Lue lisää divertikuloosista ja divertikuliitista Suolistosairaudet-osiossa.

Lisätietoa kyselystä antaa sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola