kuurankukkia

Sidosryhmäyhteistyö

IBD ja muut suolistosairaudet ry on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. SOSTE toimii alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana. SOSTE laatii kannanottoja, järjestää koulutuksia sekä keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksia, joissa yhdistys on mukana.

Yhdistys tekee vaikuttamistyötä yhdessä myös muiden potilasjärjestöjen kanssa laatimalla kannanottoja eri aiheista ja tuomalla julkiseen keskusteluun terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyviä epäkohtia.

Yhdistys tekee yhteistyötä gastroenterologian alan hoitohenkilöstön ja muiden terveysalan järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Yhdistys on esillä terveydenhuollon toimipisteiden järjestämissä tapahtumissa, kuten ensitietopäivillä ja henkilöstön koulutuspäivissä. Yhteistyötä tehdään myös hoitokäytäntöjen kehittämiseen liittyen.