Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Uutta materiaalia lisätty nettisivuille

Yhdistyksen kotisivuille on julkaistu uutta ja ajankohtaista materiaalia. Näin syksyn tullen lapset ja nuoret jatkavat tai aloittavat opintojaan. IBD tai muukaan pitkäaikaissairaus ei ole este koulunkäynnille, vaan lapsella ja nuorella on oikeus oppimiseen ja oppilaana oloon sairauden ollessa akuutissa vaiheessa. Jos koululainen ei kykene sairauden, hoitojen tai tutkimusten vuoksi käymään koulussa, hänellä on oikeus saada opetusta sairaalassa tai kotona. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta suorittamaan oppivelvollisuuttaan sairauden aikana. On myös mahdollista, että lapselle tai nuorelle laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma. Tämä suunnitelma kattaa kaikki tukitoimet ja erityisjärjestelyt, joiden avulla hänen opiskelu helpottuu.

Olemme koonneet sivuillemme opettajille ja ohjaajille konkreettisia ohjeita ja neuvoja, joiden avulla IBD:tä sairastavaa lasta tai nuorta voidaan tukea opintaipaleella tai kerhotoiminnassa. Opettajien ja ohjaajien tulisi huomioida esimerkiksi ruokailun, levon, keskustelun ja psyykkisen avun merkitys sekä ottaa huomioon lääkitysten ja liitännäissairauksin vaikutus. Lisäksi heidän tulee taata lapselle ja nuorelle vapaa vessaan pääsy.

Lue lisää  >> Lapsi sairastaa

Tulehduksellisten suolistosairauksien ja liitännäissairauksien seurantaan, hoitoon ja diagnosointiin liittyvät olennaisesti laboratoriotutkimukset. Kotisivuiltamme löytyy nyt materiaalia siitä, mitä laboratoriotutkimusten yhteydessä käytettävät termit ja lyhenteet tarkoittavat sekä siitä, mitkä ovat eri tutkimusten viitearvot. Lisäksi sivuille on koottu lääketieteen termistöä, joka auttaa sairastunutta ymmärtämään hoidossa ja sairaalamaailmassa käytettyä kieltä.

Lue lisää >>  Laboratoriotutkimukset ja viitearvot

>>  Lääketieteen sanastoa