Suolistosairauksien esiintyvyys on Suomessa maailman korkeimpia – työssäkäynti onnistuu yksilöllisin järjestelyin

IBD-viikkoa vietetään 1.–7. joulukuuta. Viikolla lisätään suomalaisten tietoisuutta tulehduksellisista suolistosairauksista eli IBD:stä. Vuoden 2020 IBD-viikon teemana on IBD ja työ.

IBD (inflammatory bowel disease) eli tulehdukselliset suolistosairaudet Crohnin tauti ja colitis ulcerosa yleistyvät edelleen voimakkaasti Suomessa, sillä joka vuosi yli 2 000 suomalaista saa IBD-diagnoosin. Sairauden esiintyvyys on maassamme yksi maailman korkeimpia. IBD:stä on tulossa suomalaisten uusi kansansairaus, sillä sairastuneita on jo yli 52 000.[1]

Kysely: puolet IBD:tä sairastavista kokee sairauden haittaavan päivittäin tai viikoittain

Suolistosairaudet voivat haitata vakavasti työn tekemistä, työn hakemista tai opiskelua. Tuoreesta työelämäkyselystä[2] selviää, että lähes puolet (47,5 %) kyselyyn vastanneista suolistosairaista kokee sairauden haittaavan heitä päivittäin tai viikoittain. Kyselyssä selvitettiin pitkäaikaissairauksien vaikutusta työelämään ja siihen vastasi yli tuhat suolistosairauden kanssa elävää suomalaista.

Tulosten mukaan työelämässä on koettu paljon tai erittäin paljon haasteita tiedonpuutteen (27,5 %) ja oman työn toimenkuvan (24,9 %) vuoksi. Kolmannes (33,5 %) kertoi, että oma suolistosairaus on vaikuttanut selkeästi omaan ammatinvalintaan tai opiskeluun. Puolet vastaajista (49,2 %) kokee suolistosairauden heikentäneen elämänlaatuaan.

”Vaikka Suomessa tiedetään hyvin sairaus- ja osasairausvapaan mahdollisuuksista, ja niitä myös osataan hyödyntää, liittyy suolistosairauksiin edelleen myös paljon ymmärtämättömyyttä työpaikoilla”, sanoo sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä.

Käytännön ratkaisut ja joustot auttavat työelämässä

”Monipuolisemmat, yksilölliset työelämän joustot mahdollistaisivat nykyistä paremmin työssäkäynnin suolistosairauden eri vaiheissa. Esimerkiksi sairauden akuuttivaiheessa työajan joustot ja työnkuvan muutokset helpottaisivat monen työssäjaksamista”.

IBD:tä sairastavat ovat kokeneet tehokkaiksi työelämän tukikeinoiksi muun muassa liukuvan työajan, etätyön mahdollisuuden, hyvät wc-järjestelyt työpaikalla. Lisäksi mahdollisuudet lyhyisiin taukoihin pitkin työpäivää, työpäivien lyhentäminen sairauden akuuttivaiheessa sekä fyysisesti raskaimmista työtehtävistä luopuminen koetaan erityisen hyödyllisiksi.

”Melkein puolet kyselyyn vastanneista kokee, että työyhteisön ja esihenkilön ymmärrys vaihtelevista oireista tukevat työssäjaksamista. IBD:stä ja sen vaikutuksista työelämään on hyvä puhua avoimesti, sillä monet suolistosairauden oireista eivät näy ulospäin”, Haapa-aho toteaa.

Suurin osa sairastuneista voi kuitenkin työskennellä täyspäiväisesti. Haapa-ahon mukaan etenkin työn järjestäminen stressittömämmäksi edesauttaa sairastavan työarkea. Terveelliset elämäntavat, vertaistuki ja itselle mielekäs arki tukevat IBD:tä sairastavan työssäjaksamista.

IBD-viikon aikana suomalaisten tietoisuutta tulehduksellisista suolistosairauksista lisätään muun muassa valaisemalla violetin väriseksi tunnettuja kohteita, kuten Turun kirjastosilta, Helsingin kaupunginteatteri ja Tampereen Näsinneula.

Lisätietoa IBD-viikon tapahtumista sivulta: www.ibd.fi/ibd-viikko/.

Lisätiedot:

Olga Haapa-aho, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija, IBD ja muut suolistosairaudet ry,
p. 040 664 0701, olga.haapa-aho@ibd.fi

Ulla Suvanto, toiminnanjohtaja, IBD ja muut suolistosairaudet ry, p. 040 031 5383, ulla.suvanto@ibd.fi

IBD ja muut suolistosairaudet ry

IBD ja muut suolistosairaudet ry, entinen Crohn ja Colitis ry, on valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä etujärjestö, jonka tehtävänä on tarjota monipuolisesti vertaistukea ja tietoa, valvoa sairastavien etuja ja vaikuttaa suolistosairauksia sairastavia koskeviin asioihin valtakunnallisesti. Lue lisää: ibd.fi


[1] Korvausoikeusnumero 208 oli vuoden 2019 lopussa 51 623 henkilöllä. Lähde: Kelan tilasto

[2] Neljän järjestön yhteisselvitys pitkäaikaissairauksien vaikutuksesta työelämään 2020. Innolink. Tilaajina Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, IBD ja muut suolistosairaudet ry (entinen Crohn ja Colitis ry), Psoriasisliitto ry ja Suomen Reumaliitto ry. Koko kyselyn N = 3818, joista 1032:lla oli jokin suolistosairaus. Tiedotteen luvut on laskettu suolisto-oireisten vastaajien osuudesta, mutta ne ovat hyvin samansuuntaisia myös muiden pitkäaikaissairaiden joukossa. Lue lisää: Tiedote työelämäselvityksestä.