Pitkäaikaissairaudet tunnetaan työpaikoilla huonosti

Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työkykyyn tunnetaan työpaikoilla huonosti, mikä voi heikentää sairastuneen työhyvinvointia. Työkykyä voidaan kuitenkin tukea tehokkaasti jo olemassa olevin keinoin, toteavat työelämäselvityksen tehneet järjestöt.

Yli puolet pitkäaikaissairaista arvioi tuoreessa selvityksessä saaneensa työelämässä vähän tai ei lainkaan tukea sairautensa kanssa. Useampi kuin joka neljäs kokee, että haasteita aiheuttaa erityisesti tiedon puute sairaudesta.

Selvityksen teettivät Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pitkäaikaissairauksien vaikutuksia työelämässä ja siihen vastasi lähes 4 000 pitkäaikaissairasta.

Tiedon puute pitkäaikaissairauksista voi näkyä esimerkiksi niin, että tarvetta työntekijän työnkuvan muokkaamiseen ei ymmärretä tai että asiakastyössä työntekijä saa epäasiallisia kommentteja ulkonäöstään. Jos taas sairaus ei näy päälle päin, esimerkiksi kivuista johtuvat poissaolot voidaan leimata laiskuudeksi.

Valtaosa pysyy työssä

Saamansa tuen vähyydestä huolimatta yli 70 prosenttia on pystynyt jatkamaan nykyisessä työtehtävässään tai työpaikassaan.

“Tämä on ilahduttava tulos, koska samaan aikaan lähes puolet vastaajista kokee sairauden hankaloittavan yleisesti elämänlaatuaan erittäin tai melko paljon”, huomauttavat selvityksen teettäneet järjestöt.

Aina ei tarvita lakimuutoksia tai raskaita uudistuksia, jotta työssä jaksaminen parantuu. Ratkaisuja on jo olemassa, muun muassa työnkuvan muokkaaminen, työaikajoustot, kuntoutus ja erilaiset apuvälineet, mutta niitä ei selvityksen mukaan hyödynnetä niin usein kuin olisi mahdollista. Selvityksen mukaan myös sairastavat itse tarvitsevat lisää tietoa näistä työkykyä tukevista, jo nyt käytössä olevista keinoista.

“Pitkäaikainen sairaus aiheuttaa lähes aina jonkinlaista kuormitusta. Tukea työssä jaksamiseen tulisi hyödyntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”
“Työelämässä on noin 1,9 miljoonaa ihmistä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Kansantaloudenkin kannalta on tärkeää, että nämä ihmiset pysyvät työssä mahdollisimman pitkään”, selvityksen tehneet järjestöt toteavat.

Millaisia haasteita olet kokenut työelämässä sairautesi vuoksi? 

”Sairautta on hankala selittää, eikä se näy päälle päin. Hankaluudet ja kivut leimataan laiskuudeksi ja hommien välttelyksi.” 
”Teen toimistotyötä ja psoriasis oireilee käsissä. Kädet ovat kipeät, haavoilla ja särkevät. Silti oireiden vaikutusta työkykyyni kyseenalaistetaan.”
”Jatkuva tulehdus ja lääkitykset väsyttävät välillä kovasti, mikä kertautuu vuorotyössä.”

Selvityksen teettivät Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto ja sen toteutti Innolink. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 818 pitkäaikaissairasta lokakuussa 2020.

Lisätietoja:  
 
Toiminnanjohtaja  
Paula Hellemaa  
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
p. 050 408 7335  
paula.hellemaa@allergia.fi 
allergia.fi
 
Toiminnanjohtaja  
Ulla Suvanto  
IBD ja muut suolistosairaudet ry (entinen Crohn ja Colitis ry) 
p. 040 031 5383  
ulla.suvanto@ibd.fi  
ibd.fi

Toiminnanjohtaja  
Sonja Bäckman  
Psoriasisliitto
p. 040 827 2106  
sonja.backman@psori.fi  
psori.fi

Toimitusjohtaja  
Anu Uhtio  
Suomen Reumaliitto  
p. 040 707 9114  
anu.uhtio@reumaliitto.fi  
reumaliitto.fi